Samen vooruit: Stimuleren van ouderbetrokkenheid in de vve

IKCA DANS 391

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Zeker als het gaat om het jonge kind in de vve. Een visie en goed beleid op ouderbetrokkenheid, passend bij de organisatie en de ouderpopulatie is daarom belangrijk.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Zeker als het gaat om het jonge kind in de vve. Een visie en goed beleid op ouderbetrokkenheid, passend bij de organisatie en de ouderpopulatie is daarom belangrijk.

Tijdens de training gaan we in op de mogelijkheden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid op de eigen locatie. Het gaat om planmatig werken met ouders van jonge kinderen in de vve. Het bijbehorende boek Samen Vooruit geeft praktische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid op ouderbetrokkenheid.

Inhoud

 • de zeven indicatoren van ouderbetrokkenheid
 • theoretische oriëntatie op ouderbetrokkenheid
 • visie ontwikkelen in drie stappen, signaleren en kiezen, samenstellen werkgroep, visie opstellen
 • 4D’s: data, duiden, doelen en doen
 • vijf vormen van ouderbetrokkenheid
 • samenwerking met ouders vanuit het toezichtkader
 • planmatig werken aan ouderbetrokkenheid
 • creëren van een breed draagvlak
 • structuur bij het opzetten van een beleid
 • beoordelen van activiteitenaanbod
 • plan van aanpak
 • (slecht nieuws)gesprekken
 • implementatietrajecten

Resultaat

 • Je hebt een duidelijk beeld hoe je ouderbetrokkenheid in de vve kunt vergroten.
 • Je weet welke indicatoren van belang zijn bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid in de vve.
 • Je weet hoe je planmatig met de 4D’s kunt werken om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 • Je weet welk activiteitenaanbod geschikt is voor de ouders van jouw locatie.
 • Je hebt een plan van aanpak om de ouderbetrokkenheid bij jou op locatie te vergroten geschreven.

Extra informatie

Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je het boek Samen vooruit uitgereikt.

Verdiepen

Wil je je ook verdiepen in hoe je effectief communiceert met ouders? Kijk dan eens bij de cursus Effectief communiceren met ouders (kov).

K0106/S7159

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x