TeamUp op School

Logo Teamup

De sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren met sport en spel, zonder dat er veel taal aan te pas komt? Dat kan met TeamUp! TeamUp op School is een hoofdzakelijk non-verbaal programma en biedt via spel- en bewegingsactiviteiten psychosociale steun aan kinderen met een migratieachtergrond binnen het primair onderwijs. Ieder kind kan vanaf dag één meedoen, ongeacht de taal die zij spreken.

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon price

  Op aanvraag

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon price

  Op aanvraag

De sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren met sport en spel, zonder dat er veel taal aan te pas komt? Dat kan met TeamUp! TeamUp op School is een hoofdzakelijk non-verbaal programma en biedt via spel- en bewegingsactiviteiten psychosociale steun aan kinderen met een migratieachtergrond binnen het primair onderwijs. Ieder kind kan vanaf dag één meedoen, ongeacht de taal die zij spreken.

Zowel kinderen met een vluchtachtergrond, als kinderen van migranten hebben te maken gehad met een gedwongen verhuizing. Een groot deel van deze leerlingen is blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen. Zij zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en delen vergelijkbare ervaringen en zorgen. Bij aankomst in Nederland krijgen ze te maken met stressfactoren zoals een nieuwe school, regelmatig verhuizen en zorgen om (achtergebleven) familie en vrienden.

Kinderen kunnen bang en onzeker zijn geworden, stil, teruggetrokken, druk of soms zelfs agressief gedrag vertonen en ’s nachts last hebben van nachtmerries. Ingrijpende en stressvolle ervaringen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. (Fazel, M., Wheeler, J., & Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: A systematic review. The Lancet.)

Tijdens de TeamUp-sessies leren kinderen spelenderwijs omgaan met hun emoties, leren ze meer vertrouwen in zichzelf en anderen, maken ze nieuwe vrienden en bouwen zo aan hun toekomst. De activiteiten van TeamUp volgen een lichaamsgerichte aanpak: leren door te doen, te spelen en te bewegen. TeamUp-sessies (45-60 minuten) staan wekelijks op een vast moment in de week op het rooster en worden begeleid door onderwijsprofessionals op de eigen school.

Alle activiteiten van TeamUp zijn gekoppeld aan psychosociale thema’s zoals ‘Boosheid’, ‘Respect’ en ‘Vriendschap en vrienden’. Elk thema richt zich op een gedragsvaardigheid welke is beschreven in concreet waarneembare vaardigheden. De gedragsvaardigheid behorend bij het thema ‘Vriendschap en vrienden’ is: de ander helpen en samenwerken. Activiteiten gekoppeld aan dit thema richten zich op sociale- en samenwerkingsvaardigheden, het aanmoedigen en ondersteunen van leeftijdsgenoten en in staat zijn om met elkaar te delen.

Uit een externe evaluatie naar het programma blijkt dat TeamUp op School volgens leerkrachten en kinderen bijdraagt aan het psychosociaal welzijn van kinderen. Leerkrachten beschouwen TeamUp als een moment voor kinderen om samen plezier te maken of als een moment om te ontspannen. Zij nemen waar dat kinderen nieuwe sociale verbindingen aangaan, groepen die gevormd worden rondom cultuur en taal doorbroken worden en dat de methodiek (non-verbaal en samen spelen) kinderen in staat stelt om op ieder moment te kunnen instromen. Kinderen benoemden TeamUp het meeste te waarderen om het samen spelen en plezier maken, het in beweging zijn, het maken van nieuwe vrienden en om de leerkracht in een andere rol te zien. (Van den berg, Y. (2020) Externe evaluatie TeamUp op School. Den Haag, Save the Children)

TeamUp denk ik niet aan andere dingen. Dan denk ik alleen aan het spel. Ik concentreer me op het spel, niet op andere dingen. Bij TeamUp kan ik rusten, als ik boos ben op iets. Dat vind ik fijn aan TeamUp. Als ik me niet fijn voel tijdens TeamUp, dan neem ik een time-out. Dan ga ik aan de zijkant zitten. Aan het begin was ik boos elke keer als ik verlies, maar nu niet meer. Ik begrijp nu, je kan soms verliezen, soms winnen. Dat hoort erbij.’

Nikola, 11 jaar

Gedurende een traject van 1,5 (school)jaar doorlopen deelnemers de StartUp training, waarna ze direct aan de slag kunnen met het begeleiden van TeamUp-sessies bij hen op school. Na enige maanden ervaring volgt een verdiepende FollowUp training. Daarnaast ontvangt iederen uitvoerende coachingbezoeken ter ondersteuning van hun ontwikkeling als TeamUp facilitator. Ook ontvangen deelnemende scholen diverse materialen en kleding om de TeamUp-sessies uit te voeren en krijgen deelnemers toegang tot verdiepende bijeenkomsten en de online leeromgeving van TeamUp op School.

TeamUp op School biedt de keuze uit twee trajecten:

 1. Het Basis Traject (1,5 jaar): Onderwijsprofessionals worden opgeleid tot facilitator om zelf wekelijks TeamUp te geven op de eigen school.
 2. Het Expert Traject (1,5 jaar): Met dit traject halen scholen de expertise van TeamUp in huis, een duurzame optie met grote impact. Onderwijsprofessionals worden versneld opgeleid tot facilitator om na een aantal maanden door te stromen in een traject waarin zij worden opgeleid tot TeamUp Trainer. In deze rol kunnen zij (nieuwe) facilitators trainen en coachen. De trainer kan naast de eigen school ook binnen andere scholen van het bestuur worden ingezet.

Er zijn verschillende redenen waarom scholen ervoor kiezen om aan de slag te gaan met TeamUp op School. Het non-verbale karakter draagt bij aan inclusiviteit, ieder kind kan vanaf de eerste schooldag meedoen met TeamUp. Daarnaast wordt het psychosociale programma gekenmerkt door een traumasensitieve benadering en bijbehorende principes, rekening houdend met de mogelijk ingrijpende ervaringen die kinderen hebben meegemaakt en mogelijk nog steeds meemaken.

Met TeamUp werken scholen aan sociaal-emotioneel leren (SEL), burgerschapsvorming en het bevorderen van de sociale veiligheid. Hier lees je aan welke kerndoelen je werkt met TeamUp.

'Ik had niet verwacht dat TeamUp zoveel kon doen met kinderen, terwijl het eigenlijk maar een uurtje per week is. Door TeamUp vinden de kinderen spelenderwijs hun plekje in de klas’. 

Leerkracht nieuwkomersklas

Resultaat

 • Aan het eind van de StartUp-training kunnen deelnemers starten met het faciliteren van TeamUp-sessies aan de nieuwskomerskinderen van hun school.
 • Aan het eind van de FollowUp-training kunnen deelnemers verdieping aanbrengen in de TeamUp-sessies aansluitend bij de behoeften van hun leerlingen.

Certificaat

Na afronding van de training ontvangen zowel TeamUp facilitators als TeamUp trainers een certificaat.

Partners

TeamUp een samenwerkingsproject is van de CED-Groep, UNICEF Nederland, Save the Children en War Child.

Enthousiast geworden?

Meld je hier direct aan voor één van de trajecten van TeamUp op School of voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Aanmelden

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem vooral contact op via teamupschool@savethechildren.nl

P0727

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon price

  Op aanvraag

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon price

  Op aanvraag

x