Werken met Nieuwsbegrip en nieuwkomers in de isk (vo)

Nieuwsbegrip nieuwe stijl

In veel internationale schakelklassen wordt naast de NT2-methode, ook Nieuwsbegrip ingezet. De opzet van Nieuwsbegrip is veranderd. Waarom eigenlijk? Welke consequenties hebben de veranderingen voor het werken met Nieuwkomers?

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In veel internationale schakelklassen wordt naast de NT2-methode, ook Nieuwsbegrip ingezet. De opzet van Nieuwsbegrip is veranderd. Waarom eigenlijk? Welke consequenties hebben de veranderingen voor het werken met Nieuwkomers?

Inhoud

Onderwerpen die onder andere in de cursus aan bod komen:

  • Achtergronden van de nieuwe opzet: nieuwe inzichten in de leesdidactiek
  • De inzet van Nieuwsbegrip in een NT2-traject
  • Aandachtspunten bij het werken met Nieuwsbegrip met Nieuwkomers
  • Manieren om meer uit het Nieuwsbegrip te halen

Resultaat

De deelnemer...

  • is bekend met de didactische opzet en achtergronden van Nieuwsbegrip
  • kiest het juiste niveau, passend bij het NT2-niveau en het uitstroomperspectief
  • kan materiaal en werkwijze aanpassen aan NT2-leerders
  • kan aanvullende woordenschatopdrachten ontwikkelen

Extra informatie

De cursus is geschikt voor NT2-docenten die werken op een ISK-afdeling.

V0502

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x