NT2 Taalonderwijs aan nieuwkomers (po)

groep5 186

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment ben je als leerkracht aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment ben je als leerkracht aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren.

Om je op weg te helpen is deze basiscursus ontwikkeld, waarin vragen aan bod komen als: met welke aspecten moet je rekening houden bij het leren van een nieuwe taal, hoe vergroot je de woordenschat van deze leerlingen, hoe betrek je de nieuwkomers bij de les, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?

Inhoud

 • theoretische kennis over NT2: leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen/luisteren
 • materialen

In deze cursus is ruim gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over de eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

‘Veel waardevolle tips opgedaan.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je hebt kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • Je weet hoe je taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • Je hebt je kennis over het technisch en begrijpend leesonderwijs met NT2-leerlingen uitgebreid.

Teamtraining

Is de cursus NT2 iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Extra informatie

 • Deze cursus richt zich op leerkrachten die één of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.
 • Ben je onderwijsassistent? Schrijf je dan in voor NT2 voor onderwijsassistenten (po).
 • Werk je in het speciaal onderwijs? Ga dan naar NT2 Taalonderwijs aan Nieuwkomers (so).
 • De cursus is gericht op leerkrachten, maar er hebben diverse logopedisten met succes deelgenomen aan eerdere cursussen.

P1101/S1510

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x