Onze websites

De CED-Groep heeft, naast www.cedgroep.nl, een aantal andere websites. Op elke website staat uitgebreide en actuele informatie over een thema, methode of onderwerp. Hieronder vind je een overzicht:

www.benikinbeeld.org

www.devreedzameschool.nl
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

www.kcbegrijpendlezen.nl
Het Kenniscentrum Begrijpend Lezen is een initiatief van de CED-Groep en Sardes in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.

www.leerlijnen.cedgroep.nl
Download de leerlijnen voor SO, VSO en PO om doelgericht onderwijs te geven.

www.newswise.nl
Newswise is een methode voor begrijpend lezen voor het vak Engels. De methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip

www.nieuwsbegrip.nl
Begrijpend lezen én rekenen aan de hand van de actualiteit.

www.opbrengstgerichtwerken4d.nl
Aanpak gebaseerd op 4 pijlers: data, duiden, doelen en doen.

www.romnieuws.nl
Voor Rotterdams onderwijsnieuws en achtergronden.

www.silopschool.nl
Actueel programma voor kleutergroepen.

www.taakspel.nl
Stimuleer met Taakspel gewenst gedrag, waardoor onrustig en storend gedrag afneemt.

www.teachnederland.nl
Teach Like a Champion is een 'must' voor elke leraar die aanknopingspunten wil om het beste uit zijn leerlingen te halen.

www.ukpukvve.nl
Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kinderdagverblijven.

www.devreedzameschool.nl
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

www.woordenweb.nl
Met Woordenweb kunnen leerlingen op hun eigen niveau een spannend spel spelen en tegelijkertijd werken aan hun woordenschat.