Teach GO 2 1

Teach Like a Champion – wat is dat?

  • Hoe zijn de technieken van Teach Like a Champion ontstaan?
  • Hoe werken ze in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs?

De Amerikaan Doug Lemov is de auteur van Teach Like a Champion 3.0. Hoe kwam zijn wereldberoemde boek tot stand? Lemov bezocht hiervoor leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken met hun leerlingen. Hij observeerde uiterst zorgvuldig wat er in het klaslokaal gebeurde: van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente leraren’ vertaalde hij helder naar 63 praktische technieken, die allemaal bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.

Beproefde technieken

In het boek Teach Like a Champion 3.0 staan de 63 praktische technieken centraal. Ze zijn specifiek, concreet en uitvoerbaar en op een aansprekende manier uitgelegd. Iedere techniek dient een eigen doel. Zo kun je bijvoorbeeld de technieken ‘De klas binnenkomen’, ‘Drempel’ en ‘Begintaak’ inzetten voor een vaste structuur en routine. Welke techniek je ook gebruikt: het is belangrijk dat duidelijk is waaróm hij effect heeft. Daarom heeft Lemov in zijn laatste boek inzichten uit de cognitieve psychologie en de werking van het brein verwerkt. Lees alles over de verschillen tussen 2.0 en 3.0.

‘Het verbreedt je blik op wat je kan. Ik had niet verwacht dat ik in zo'n korte tijd van les kon wisselen.’

Meryem Razani, docent vso, Klimopschool Middelburg

Speciaal voor het zml

Speciaal voor het zml is er een aanvullende uitgave en een cursus ontwikkeld. De technieken zijn aangepast naar de mogelijkheden die je als leraar in het zml hebt. Uitgangspunt is steeds: doe wat werkt. De meeste professionals binnen het speciaal onderwijs kennen hun doelgroep door en door. Ze weten welke aanpassingen nodig zijn om het plezier in leren en het rendement een boost te geven. In het najaar van 2022 verschijnt editie 3.0.

Trainingen in Nederland

De CED-Groep bewerkte en vertaalde de technieken naar de Nederlandse situatie, zodat ze bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en in onderdelen van het speciaal onderwijs. Ons Teach-team is in de Verenigde Staten opgeleid door Doug Lemov en geeft trainingen op scholen in Nederland aan onderwijsprofessionals en schoolleiders. We verheugen ons erop om met je aan de slag te gaan!

Teach Rondje 1

Hoe kun je starten?

Er zijn verschillende manieren om Teach Like a Champion in je team of bij teamleden te introduceren. Al je vragen zijn welkom bij Hanke Geurts.

x