31050199 xl

Teamtraining op je schoollocatie

  • Hoe introduceer ik Teach Like a Champion bij het hele onderwijsteam?
  • Hoe maken we ons de nieuwe kennis uit Teach Like a Champion 3.0 eigen?

De 63 technieken van Teach Like a Champion 3.0 zijn toegankelijk en eenvoudig. Toch is het goed om het hele onderwijsteam te trainen in het werken met de technieken, juist in het gespecialiseerd onderwijs. Doug Lemov legt dit ook uit in zijn laatste boek: het succes valt of staat met het juiste gebruik van de technieken. Ook is het belangrijk dat leerkrachten begrijpen waaróm ze effect hebben. Onze trainers zijn opgeleid door Doug Lemov om de Teach-technieken op scholen te implementeren. De teamtraining sluit altijd aan bij de visie en werkwijze van de school.

Aansluiten bij de doelgroep

Onze Teach-trainers kent het werkveld en de doelgroep van het gespecialiseerd onderwijs van binnen en van buiten. Speciaal voor het zml is er een aanvullende uitgave ontwikkeld. In de teamtraining kijk je naar de benodigde aanpassingen en naar de mogelijkheden die je als leraar in het zml hebt.

Teamtraining en begeleiding

Ieder Teach-traject start met een intakegesprek om de beginsituatie te bepalen. Samen bespreken we de exacte invulling van het traject. Waar kan zo'n traject uit bestaan? Een basistraject voor een schoolteam bestaat uit drie tot vier trainingsbijeenkomsten. Het team wordt dan getraind in de belangrijkste basistechnieken. Om ervoor te zorgen dat de technieken goed worden ingezet, zijn klassenconsultaties mogelijk. Wil je het traject uitbreiden? Dat kan op maat. Scholen die verder de diepte in willen, kiezen vaak voor een tweede of zelfs derde Teach-jaar.

‘Voor leraren was focus altijd al een belangrijk onderdeel van hun lessen, maar het wordt steeds urgenter.’

Doug Lemov, auteur Teach Like a Champion

Van Teach 2.0 naar 3.0

Werkt jouw school al met Teach Like a Champion? Teach 3.0 bevat wezenlijke aanvullingen op 2.0, die ook heel interessant zijn voor professionals die al bekend zijn met de Teach-technieken. Ben je benieuwd wat Teach 3.0 voor het team kan betekenen? We stellen graag een traject op maat voor je samen. Individuele deelnemers kunnen rondkijken in het cursusaanbod.


Teach sluit aan bij je speerpunten

Veel scholen zijn actief aan het werk om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te maken. De training en begeleiding rond Teach Like a Champion sluit goed aan bij je speerpunten: datagestuurd en opbrengstgericht werken, het verbeteren van leerkrachtvaardigheden, het creëren van een doorgaande pedagogisch/didactische lijn in je school of het versterken van het werken met een instructiemodel. Het DPL-model sluit hier goed bij aan. Ook kunnen wij trajecten Teach Like a Champion en EDI verzorgen.

Teach Rondje 1

Aan de slag met je team?

Hanke Geurts vertelt je graag alles over de mogelijkheden.

x