VOLWASSENEN 152

Wat is datagestuurd werken?

  • Wat kunnen data betekenen voor mij als schoolleider bij de kwaliteitszorg?
  • Hoe motiveer ik mijn team om te werken met onderwijsdata?
  • Hoe zorgen data voor werkdrukvermindering?

Daadkracht door datagestuurd werken

Het woord data kan nogal wat weerstand oproepen bij onderwijsprofessionals. Hoe kunnen cijfers helpend zijn bij grote problemen als werkdruk en hoge afstroom, vragen zij zich af? Toch vormen onderwijsdata de basis als je de inrichting van je onderwijs wilt veranderen. Wat vind je essentieel voor de leerlingen, je leerkrachten, de cultuur? Wat zijn de effecten van eerdere interventies? Alles is met elkaar verbonden. Door datagestuurd te werken heb je overzicht en kun je daadkrachtige keuzes maken. Dit zorgt voor grip, focus en een gezamenlijke taal waar het hele team blij mee zal zijn.

‘We hebben op de studiedag de schoolambitie aan de resultaten gekoppeld en het team laten kijken. We hebben ons voordeel uit de data gehaald en samen gekeken hoe we de resultaten kunnen interpreteren.’

Priscilla Ammerlaan, directeur Nutsschool M.M. Boldingh

Onderwijsdata in de hoofdrol

Niet alleen leeropbrengsten zijn een bron van onderwijsdata. Ook observaties, sociale competentiemetingen en tevredenheidsonderzoeken zijn data. Hoe analyseer je deze onderwijsdata? Hoe zet je deze data vervolgens af tegen de schoolstandaarden en de ambities en hoe kom je tot datagestuurde doelen? Systematisch meten, evalueren en bijstellen maken het proces cyclisch. We noemen dit Opbrengstgericht Werken in 4D: Data, Duiden, Doelen, Doen.

OGW 4 D logo zonder witrand

Dit gaat veel verder dan een gewone PDCA-cyclus, omdat je de data afzet tegen de ambitie en standaard. Alles beïnvloedt elkaar en hier krijg je zicht op. Deze cyclische manier van werken is gebaseerd op een onderwijskundige visie en zorgt voor duurzame optimalisatie van alle facetten van je onderwijsproces.

‘We durven nu procesgericht te werken. Vroeger lag de nadruk op cijfertjes. Nu stellen we het leren centraal en hebben we zicht op de leerstijlen van de kinderen.’

OBS de Schalm, Rotterdam

Meer grip, lagere werkdruk

Natuurlijk is er een wettelijk en bestuurlijk kader waar de school aan moet voldoen. Dit kan voor veel scholen voelen als een keurslijf. Toch is er ook ruimte om je eigen visie en ambitie vorm te geven. Door datagestuurd te werken ga je die ruimte zien en benutten. Dit begint al in de laagste groepen. Dan gaat het over opbrengstgericht spelen. Als de onderwijsprofessionals eenmaal met de werkwijze hebben kennisgemaakt gaan ze grip, autonomie en een lagere werkdruk ervaren. En dat is wat je je onderwijsteam gunt: positief in beweging zijn.

IKCA dreumes 020

Het Jonge Kind

Wil je weten hoe je datagestuurd kunt werken met jonge kinderen?

Lees meer
Groep5 281

Primair Onderwijs

Wil je weten wat datagestuurd werken kan betekenen voor jouw team en de leeropbrengsten op jouw school?

Lees meer
BB 576

Speciaal Onderwijs

Ben je benieuwd wat datagestuurd werken kan betekenen voor jouw team en de leeropbrengsten op jouw school?

Lees meer
TB 365

Voortgezet Onderwijs

Wil je weten wat datagestuurd werken op jouw school kan betekenen voor jouw team en de leeropbrengsten?

x