IKCA DANS 430

Resultaatgericht werken

  • Resultaatgericht werken met jonge kinderen: modegril of noodzaak?
  • Hoe geef ik resultaatgericht werken vorm in mijn organisatie?

Resultaatgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs

De meeste scholen zijn er al mee vertrouwd, maar ook steeds meer kinderopvangorganisaties werken ‘resultaatgericht’. Wat vraagt resultaatgericht werken precies van je team? De meeste pedagogisch medewerkers voelen intuïtief al aan wat de kinderen in hun groep nodig hebben. Als ze deze competentie ook nog eens weten te vertalen naar een effectief aanbod zodat elk kind zich optimaal ontwikkelt, werken ze resultaatgericht.

Opbrengstgericht werken in 4D

De CED-Groep is dé specialist in resultaat- of opbrengstgericht werken. Onze adviseurs helpen je bij het vormgeven van resultaatgericht werken in de praktijk. We gebruiken hierbij een praktische en beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D. Eerst analyseren we samen de data die er al zijn. Vervolgens stellen we ambitieuze doelen vast, die passen bij de jullie populatie en de groepen. En dan begint het eigenlijk pas echt! Wij begeleiden je team en geven de pedagogisch medewerkers handvatten. Ze leren om op een andere manier te kijken naar hun handelen en zien ze wat het resultaat ervan is. Hierdoor zijn ze nog beter in staat om hun aanbod af te stemmen op de behoefte van élk kind.

Hulpmiddelen bij resultaatgericht werken

Kijkwijzers, volgsystemen en observatie-instrumenten zijn waardevolle hulpmiddelen bij het resultaatgericht werken. Wij helpen je graag met de keuze voor de instrumenten die bij jouw organisatie passen. En natuurlijk zorgen we dat iedereen er goed mee kan werken. Lees verder over kindvolgsystemen.

‘De trainer is in elke groep op bezoek geweest. Zo werden de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om heel goed na te denken over waarom ze iets doen en met welk doel.’

Ingrid Schimmel (pedagogisch coach, Stichting Kinderopvang De Bilt)

Logo in rondje

Meer weten?

Heb je interesse in training en begeleiding rond resultaatgericht werken met jonge kinderen? Neem contact op met Wilma Peulen.

ContactOGW
x