BB 637

Opbrengstgericht werken: onze visie

Opbrengstgericht werken: waarom?

  • Wat is de achterliggende visie op Opbrengstgericht werken (OGW)?
  • Hoe zorgt Opbrengstgericht werken voor gelijke kansen voor ieder kind?

Visie op opbrengstgericht werken (OGW)

De beste kansen voor ieder kind. Daar staan we helemaal voor. Om hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kinderen en professionals écht te realiseren, is een duidelijke onderwijskundige visie nodig. Deze visie en de werkwijze van opbrengstgericht werken (OGW) zijn uitgebreid beschreven in het boek Duiden en Doen. Samengevat staan bij opbrengstgericht werken drie uitgangspunten centraal:

  • denk van algemeen naar specifiek
  • differentieer door te intensiveren
  • denk van achter naar voren

Wat betekent dat concreet?

Van verschillen naar overeenkomsten

Ieder kind is uniek. Daar is iedereen het over eens. Toch wil dit niet zeggen dat iedere unieke leerbehoefte om een individueel leeraanbod vraagt. Kinderen hebben overeenkomstige basisbehoeften: structuur, affectie en verantwoordelijkheid. Opbrengstgericht werken biedt een pedagogisch didactische werkwijze waarmee je de gemiddelde groep voorziet, maar ook de moeilijker lerende en getalenteerde leerlingen. Dus: denk van algemeen naar specifiek. Waar het om gaat is dat er voor elke leerling voldoende uit het onderwijs is te halen. Differentieer door te intensiveren.

“Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is”

Een hoge lat

Een hoge lat zorgt ervoor dat uit ieder kind de beste resultaten komen. Dit uitgangspunt vraagt vaak om een omslag in het denken van leerkrachten. Om die resultaten te halen, is het belangrijk om systematisch, doelgericht en cyclisch te werken. Dit gaat veel verder dan een PDCA-cyclus, omdat we de onderwijsdata afzetten tegen de ambitie en de standaard van de school. Alles hangt immers met elkaar samen. We gebruiken daarom een onderwijskundige kapstok, waar alle beïnvloedende factoren bij elkaar komen. Van daaruit ontwerp je het onderwijspad naar de te behalen kerndoelen of het gewenste gedrag. Dus: denk van achter naar voren.

“We haalden superhoge resultaten dankzij de hoge lat”

Waarom Opbrengstgericht werken?

check

Gelijke kansen voor ieder kind

check

Zicht én grip op alle facetten van het onderwijsproces

check

Minder werkdruk, meer werkplezier

IKCA dreumes 152

Het Jonge Kind

Wil je weten hoe je opbrengstgericht kunt werken met jonge kinderen?

Lees meer
BB 655

Primair Onderwijs

Wil je weten wat opbrengstgericht werken kan betekenen voor de leeropbrengsten op jouw school?

Lees meer
Groep5 431

Speciaal Onderwijs

Wil je weten wat opbrengstgericht werken op jouw school kan betekenen voor de leeropbrengsten?

Lees meer
TB 850

Voortgezet Onderwijs

Ben je benieuwd wat opbrengstgericht werken op jouw school kan betekenen voor de leeropbrengsten?

x