Groep5 431

Gedragsproblemen in de klas

  • Welke ambities heb je op het gebied van het gedrag van je leerlingen?
  • Hoe kun je deze ambities op een opbrengstgerichte manier realiseren?

Gedragsproblemen in de klas

Druk, opstandig of teruggetrokken gedrag. Iedere onderwijsprofessional komt in aanraking met gedragsproblemen in de klas, of opvallend gedrag. Zeker voor beginnende leerkrachten kan dit behoorlijk uitdagend zijn. Gedrag is een belangrijk signaal. Welke onderwijsbehoefte schuilt achter het gedrag? Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen?

Een kind is meer dan cijfers

Leerkrachten kunnen moeite hebben met aandacht voor data. Een kind is immers meer dan cijfers. Helemaal waar. Het vraagt ook om een pedagogisch competente leerkracht om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een schoolkind goed te begeleiden. Het is vaak een inzicht dat data hierbij enorm behulpzaam kunnen zijn. Het begint met de vraag: wat willen wij als school concreet voor gedrag zien? Pas als je deze ambitie helder hebt, kun je ook gaan sturen op de gedragsproblemen in de klas.

“Ik heb veel oog voor ieder individueel kind. Op alles wat ik zie kan ik nu doelgericht reageren, waardoor ik de kinderen beter kan helpen.”

Opbrengstgericht werken aan gedrag

Bij sommige kinderen gaat het aanleren van positief gedrag nou eenmaal moeilijker. De leerlijn leren leren besteedt hier uitgebreid aandacht aan. Is de ambitie voor het gedrag helder? Dan kun je met een opbrengstgerichte aanpak gaan sturen. De observaties van het gedrag vormen belangrijke data. Na het verzamelen en duiden van de data, stel je passende doelen en ga je aan de slag, waarna je evalueert en bijstelt. Dit cyclische proces noemen wij 4D: data, duiden, doelen en doen. Zo kun je ook opbrengstgericht werken aan gedrag.

4 D

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je weten hoe jij opbrengstgericht kunt werken aan het gedrag van jouw leerlingen?
LEES MEER
x