L 7419

Wat is opbrengstgericht werken (OGW)?

  • Hoe gebruik ik mijn onderwijsdata om te sturen op resultaten, ook bij gedrag?
  • Hoe krijg ik grip op de kwaliteit van het onderwijs, zodat ieder kind maximale leerwinst heeft?

Opbrengstgericht werken

Er gebeurt veel in het onderwijs. De druk is hoog, zowel in de klas als bij de schoolleiding. Je wilt graag op een doordachte manier grip krijgen, zonder mee te waaien met kortstondige trends. Je wilt weten of je wel het juiste doet, maar hoe kom je daarachter? Alles hangt met elkaar samen. Hoe kom je tot opbrengstgericht onderwijs?

Opbrengstgericht werken in 4D
Opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D) is dé aanpak voor optimale ontwikkelingskansen. Het is een cyclisch proces, dat bestaat uit vier stappen:

  • systematisch verzamelen van de beschikbare gegevens (Data)
  • in relatie brengen van beïnvloedbare onderwijskenmerken met de schoolstandaard (Duiden)
  • opstellen van meetbare, hoge maar realistische schoolstandaarden en ambities (Doelen)
  • uitvoeren van passende interventies op de beïnvloedbare onderwijskenmerken (Doen)

Een werkwijze waarmee je bewust, planmatig werkt aan een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe presteert de school ten opzichte van de normen? Je formuleert een schoolambitie en stelt meetbare doelen. Alle betrokken collega’s gaan aan de slag met concrete, gerichte acties.

‘Het gaat om het consequent volhouden van heldere structuren.’

Wilma Peulen, senior onderwijsadviseur CED-Groep

Opbrengstgericht onderwijs

Opbrengstgericht werken gebeurt planmatig en cyclisch. Het begint met het duiden van de beschikbare onderwijsdata. Wat valt er eigenlijk allemaal onder deze onderwijsdata? De data vertellen je hoe je ervoor staat. Ook krijg je zicht op de samenhang tussen de vele onderwijskundige vraagstukken. Door systematisch te meten en te reflecteren, creëer je een duurzaam proces van verbetering. Het effect van je interventies wordt zichtbaar. Op die manier kun je opbrengstgericht onderwijs ontwerpen met maximale leerwinst voor ieder kind.

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

Ieder kind is anders. Je wilt dat iedere leerling tot zijn recht komt. Hoe speel je in op de individuele leerbehoeften? De analyse van de leeropbrengsten maakt het mogelijk om onderwijs te ontwikkelen dat rechtdoet aan alle kinderen. Gelijke kansen, echt voor ieder kind. Daarnaast kun je ook opbrengstgericht werken aan gedrag.

‘Opbrengstgericht werken geeft ruimte om voor je leerlingen het meest geschikte onderwijs te ontdekken’.

Pamela Tjon Appian, directeur OBS De Schalm, Rotterdam

Waarom kiezen voor Opbrengstgericht werken (OGW)?

check

Zicht én grip op de kwaliteit van het onderwijs

check

Gelijke kansen voor ieder kind

check

Hoge resultaten door hoge ambitie

IKCA dreumes 008

Het Jonge Kind

Wil je weten hoe je opbrengstgericht kunt werken met jonge kinderen?

Lees meer
BB 689

Primair onderwijs

Wil je weten wat opbrengstgericht werken kan betekenen voor de leeropbrengsten op jouw school?

Lees meer
TB 874

Speciaal Onderwijs

Benieuwd wat opbrengstgericht werken kan betekenen op jouw school?

Lees meer
TB 874

Voortgezet Onderwijs

Wil je weten wat opbrengstgericht werken op jouw school kan betekenen voor de leeropbrengsten?

Lees meer
x