Module straatintimidatie 1

Module Straatintimidatie

De gemeente Utrecht heeft ons gevraagd om in het kader van een brede aanpak tegen straatintimidatie een lespakket voor scholen te ontwikkelen.

Met het lespakket krijgen po- en vo-scholen handvatten om straatintimidatie, sociale normen en handelingsperspectieven in de klas bespreekbaar te maken.

De lessen voor het po zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en de VO-lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Zowel voor het po als het vo zijn er twee varianten gemaakt: een algemene variant én een variant specifiek voor Vreedzame scholen, waarin de link naar de inhoud van het programma Vreedzaam wordt gelegd.

Inhoud van het lespakket

Elke lessenserie bestaat uit vier lessen, waarin thema’s centraal staan zoals verschillende vormen van straatintimidatie, hoe je je voelt als je geïntimideerd wordt op straat en wat je kunt doen als je straatintimidatie ziet gebeuren.

In de lessen stimuleren we leerkrachten om een positief en constructief gesprek met leerlingen aan te gaan, om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt op straat. Bij de ontwikkeling zijn verschillende samenwerkingspartners en pilotscholen betrokken. We hebben daarnaast een ouderbrief ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om ouders te informeren en betrekken bij het onderwerp. De lessenseries zijn gelanceerd in Utrecht met een bijeenkomst voor geïnteresseerde scholen en de samenwerkingspartners.

De lessenseries zijn gratis beschikbaar voor alle scholen in Nederland.

Vind hier meer informatie en de gratis download

Beluister het radio-interview over het lespakket

Logo in rondje

Meer weten?

Neem contact op met Jan-Abel Bolten

Direct contact
x