Erasmus

Erasmus Universiteit Rotterdam

Leerwinst als maat voor groei

Voor de effecten van Goud Onderwijs op de leerprestaties van de leerlingen is gekeken naar de leerwinst bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dit implementatie- en effectonderzoek, is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam,

Lees meer over dit onderzoek

x