Onderwijs maak je samen 2

Onderwijs Maak Je Samen

Vijf onderwijsadviesbureaus werken landelijk samen aan Goud Onderwijs

Goud Onderwijs, een onderwijsverbetertraject ontwikkeld door de CED-Groep, zorgt voor grote kwaliteitsverbeteringen in het primair en speciaal onderwijs. Dit blijkt uit de eerste (leerwinst)resultaten*. Om mogelijk te maken dat zoveel mogelijk scholen Goud Onderwijs kunnen invoeren, bundelt de CED-Groep per 2 april 2024 de krachten met Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep. Samen gaan zij werken aan beter georganiseerd en kerndoel-dekkend onderwijs in een positief leerklimaat.

Lees meer over deze samenwerking

x