Team UP header

TeamUp op School

TeamUp op School richt zich op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het primair (nieuwkomers)onderwijs en versterkt daarmee hun welbevinden. Tijdens gestructureerde sport- en spelactiviteiten bouwen leerlingen sociale en emotionele vaardigheden op. TeamUp op School sluit aan bij de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en op de wereld” en “Bewegingsonderwijs” en bij de wet Sociale Veiligheid op school (2015) en volgt de ontwikkelingen van Curriculum.nu.

Lees meer

x