VOLWASSENEN 251

Aanscherping onderzoekskader Onderwijsinspectie

Wat betekent dit voor besturen?

Bestuurders ervaren het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie positief, helpend en stimulerend. Dit blijkt uit de Evaluatie Vernieuwd Toezicht die de inspectie uitvoerde. Toch kunnen de resultaten nog beter. Daarom scherpt de Onderwijsinspectie het onderzoekskader per augustus 2021 aan. Wat gaat dit betekenen voor besturen?

Wat gaat er wijzigen?

De inspectie benoemt vijf pijlers voor effectief toezicht: verbeteren van de stelselkwaliteit, verantwoordelijkheid bij besturen, waarborgen, stimuleren en toezicht op maat. Dit levert deze belangrijkste wijzigingen op per augustus 2021:

  • Duidelijker onderscheid tussen waarborgen en uitbouwen van de kwaliteit
  • De inspectie gaat aansturen op continue kwaliteitsverbetering
  • Het schoolbestuur wordt nog meer verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op al hun scholen
  • Financiën gaan onderdeel uitmaken van het kwaliteitsbeleid
  • De lat voor de basiskwaliteit van het onderwijs gaat omhoog
  • Extra aandacht voor burgerschap in alle sectoren

Wat zijn de gedachten achter de opvallendste wijzigingen, en welke consequenties hebben zij voor besturen?

Continue kwaliteitsverbetering in onderzoekskader

De meeste scholen en besturen voldoen aan de minimumeisen voor kwaliteit en financieel beheer. Maar: voor het best mogelijke onderwijs is een continue kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Het toezicht van de Onderwijsinspectie is nadrukkelijk ook bedoeld om dit te bewerkstelligen. Daarom zal het nieuwe onderzoekskader een versterking van de bestuursgerichte aanpak bevatten. Naast het beoordelen van de kwaliteit zal de inspectie de totstandkoming van een goede verbetercultuur stimuleren. De verwachting is dat deze uitbreiding in het toezicht nog meer effect zal hebben, om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs echt te kunnen waarborgen. Waar nodig zal de inspectie ingrijpen.

Naast het beoordelen van de kwaliteit zal de inspectie de totstandkoming van een goede verbetercultuur stimuleren.

Ambities ontwikkelen en waarmaken

In het nieuwe onderzoekskader krijgen besturen de opdracht om hun ambities voor beter onderwijs waar te maken. Nog meer verantwoordelijkheid komt bij de besturen te liggen. Dit vraagt om helder zicht op de onderwijskwaliteit en de resultaten van de scholen. Ook vraagt het om concrete, doordachte, realistische ideeën over de ambities. Wanneer is het goed? Hoe stel je dat vast, en hoe kom je tot het gewenste resultaat?

Leg de puzzel in 4D

Onderwijskwaliteit omvat veel verschillende facetten, die allemaal in elkaar grijpen. Dit maakt het voor veel besturen een complexe puzzel om tot duurzame veranderingen te komen. Hoe krijg je grip op het geheel? Zijn de ambities duidelijk en passend? Stichting CED-Groep werkt met de bewezen effectieve, kant-en-klare aanpak Opbrengstgericht werken in 4D (OGW4D). De adviseurs staan voor je klaar om op bestuursniveau mee te denken en je te helpen de onderwijsdata op een rij te krijgen. Bekijk de werkwijze in de heldere animatie.

Grip op kwaliteitsverbetering

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook grip op de kwaliteitsverbetering en meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

x