BB 088

Opbrengstgericht werken in de onderbouw

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten een van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs. De inspectie vraagt van scholen om te laten zien hoe zij ook in groep 1 en 2 aan opbrengsten werken. Drie scholen van de Stichting PCPO Midden-Brabant gebruiken daarvoor het model Opbrengstgericht werken in 4D.

Lees in het artikel hoe deze scholen deze werkcyclus hebben toegepast in de onderbouw.

x