Whitepaper brede leesaanpak

Visie op samenhangende leesdomeinen

In deze publicatie lichten we de visie van de CED-Groep op begrijpend leesonderwijs toe. De visie laat zich het beste samenvatten als: kies voor een brede leesaanpak die zich richt op alle domeinen die voor leesbegrip van belang zijn. In samenhang zorgen deze verschillende domeinen ervoor dat leerlingen betekenis kunnen verlenen aan teksten. Het is dus cruciaal dat het leesonderwijs op al die domeinen inzet.

x