De Betere Basisschool

Met De Betere Basisschool verhoog je de opbrengsten en verbeter je duurzaam de kwaliteit van de school.

38,50

Met De Betere Basisschool verhoog je de opbrengsten en verbeter je duurzaam de kwaliteit van de school.

ISBN: 978-90-5819-340-7
Bestelnummer
: U340-7

Auteur(s): W. Hovy
Aantal pagina's: 108
Uitgavejaar: 2016

De Betere Basisschool is een integrale aanpak om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het instrument wordt na een nulmeting geheel op maat voor de school gemaakt. Daarna wordt het door de CED-Groep in samenspraak met het team en de directie/het coördinatieteam uitgevoerd. Dit resulteert in hogere leeropbrengsten, versterkt management, een heldere schoolorganisatie, duidelijke sturing op leerkrachtcompetenties en een professionele onderwijscultuur. Zo geef je praktisch uitwerking aan de vereisten van een lerende organisatie.

In dit boek nemen we je graag mee in een uitgebreide schets van onze ideale school. Dat is een school waar alle leerkrachten op een vergelijkbare en herkenbare manier werken, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Het is een school waar leerkrachten professioneel met elkaar samenwerken aan steeds beter onderwijs. Een school ook, waar alles goed is georganiseerd, waar effectief wordt vergaderd en waar plannen uiteindelijk landen in de klas. En het is een school waar de directeur en de overige leidinggevenden zorgen voor richting, ruimte en kaders, zodat leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Om dit ideaal te bereiken, werkt de CED-Groep met basisscholen aan invoering van De Betere Basisschool: een effectieve aanpak waarmee scholen gericht en gestructureerd duurzame veranderingen in gang kunnen zetten, behaalde resultaten kunnen borgen en kunnen voortbouwen aan een professionele onderwijscultuur, waarin werken aan 'steeds beter' vanzelfsprekend is.

De Betere Basisschool

38,50
x