Kwint praatplaten (2016)

Kwint is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het opfrissen van de basisvaardigheden van realistisch rekenen. Kwint is dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere groep.

129,25

Kwint is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het opfrissen van de basisvaardigheden van realistisch rekenen. Kwint is dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere groep.

ISBN: 90-5819-183-4
Bestelnummer: P183-4
Auteur(s): W. Hoogendijk, D. de Groot, M. Bakker

De praatplaten van Kwint kunnen gebruikt worden om een rekencontext te visualiseren. De praatplaten kunnen in alle Kwinten gebruikt worden. Ze bieden allerlei aanknopingspunten om rekenkundige handelingen te illustreren: betalen in een winkel, het opmeten van iets en dergelijke. Je kunt de praatplaten te allen tijde gebruiken bij uw instructie. In de lessen zelf zal je ook geregeld verwijzingen naar een praatplaat vinden. In de lesbeschrijving staat aangegeven hoe je bij je instructie een praatplaat kunt gebruiken. In de set zitten vier praatplaten met de volgende thema's: bouwterrein, haven, supermarkt en postkantoor.

Meer over Kwint

In Kwint wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid, maar ook met de eerder opgedane rekenervaring. De leerlingen werken in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. Kwint bevat bovendien diagnostische activiteiten voor de intake en controletaken per niveaugroep. Doorstroomprofielen geven aan hoe een leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode. Kwint is zeer geschikt voor nieuwkomers.

Aanvulling: geïllustreerde leessommen

In de praktijk is gebleken dat de leessommen te talig zijn voor minder taalvaardige leerlingen. Daardoor kunnen ze de som niet uit het verhaal destilleren. Hierom zijn bij 80 leessommen uit Kwint illustraties in de vorm van strips ontwikkeld. Deze kun je hieronder kosteloos downloaden.

Kwint praatplaten (2016)

129,25
x