Whitepaper brede leesaanpak

Kies voor een brede leesaanpak

Begrijpend lezen, beginnende geletterdheid, technisch lezen en leesbevordering: de leesdomeinen hangen allemaal met elkaar samen. Wil je werken aan je leesresultaten? Dan is er meestal meer nodig dan extra aandacht voor begrijpend lezen. Een brede leesaanpak richt zich op alle domeinen die voor leesbegrip van belang zijn en focust op de vaardigheden die leerlingen hiervoor nodig hebben.
x