sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Coöperatieve leerstrategieën

Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën in uw lessen verdriedubbelt u de opbrengst: meer sociale verbondenheid, hogere leeropbrengsten en een goed georganiseerde klas. Coöperatieve leerstrategieën zijn een krachtig onderwijsmiddel.

Door ze juist in te zetten kunt u zorgen voor meer  effectieve leertijd, meer interactie over de leerstof, betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van leerlingen, een beter sociaal klimaat omdat leerlingen hun sociale vaardigheden ontwikkelen en goed georganiseerd klassenmanagement.

Adviseurs van de CED-Groep begeleiden u op maat.

Meer informatie
Neem contact op met Ria van der Sar, r.vandersar@cedgroep.nl

     
 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599