sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Newswise in het basisonderwijs (S2300)

Begrijpend lezen in het Engels met actuele onderwerpen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bovenbouw bao

Waar gaat de cursus over?
Nieuwsbegrip, een programma dat meer dan 6000 Nederlandse scholen gebruiken, heeft een Engelstalig zusje: Newswise. Met Newswise werkt u bij het vak Engels aan begrijpend lezen en woordenschat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van actuele onderwerpen die voor jongeren interessant zijn. Elke twee weken biedt Newswise authentieke nieuwsteksten op niveau A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK). Bij elke tekst horen opdrachten die zijn gericht op het werken met vijf evidence-based leesstrategieën. Newswise is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs.
Werkt u sinds kort met Newswise of gaat u ermee starten? Met deze cursus haalt u alles uit het programma wat erin zit.

Inhoud

 • goed onderwijs in begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • aansluiting van Newswise op de referentieniveaus
 • Newswise: haal eruit wat erin zit
 • differentiëren met Newswise

Resultaat

 • U heeft kennis van de ontwikkeling van begrijpend lezen.
 • U heeft kennis van de didactische uitgangspunten bij begrijpend leesonderwijs.
 • U kunt modelen (hardop denkend voordoen).
 • U heeft kennis heeft van Newswise (o.a. doelen en leerlijn).
 • U kent de lesopbouw van Newswise en kunt keuzes maken tussen verschillende onderdelen.
 • U kent de materialen van Newswise en weet hoe u ze gebruikt.
 • U weet hoe u in uw klas kunt differentiëren met Newswise.

Wat u verder nog moet weten...

 • Deze cursus is er ook voor deelnemers uit het speciaal onderwijs (S2302), het voortgezet onderwijs (S2304) en het mbo (S2306).
 • Meer weten over Newswise of een proefabonnement nemen?  www.newswise.nl.
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio. 

Studiebelasting
3 SBU

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Tijd
Eén bijeenkomst van drie uur

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal (prijs 2018-2019)

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Marianne Molendijk
m.molendijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599