sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Gedragsspecialist po (S4450)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
Bent u leerkracht en wilt u zich specialiseren tot gedragsspecialist? Met deze training legt u een solide basis. De cursus biedt alle ingrediënten waarmee u als beginnend gedragsspecialist aan de slag kunt. Zo geeft de cursus inzicht in stoornissen en bijbehorende gedragsproblemen. U leert om de gedragsproblemen vanuit de leertheorie en neuropsychologie te voorkomen of te verminderen. We besteden veel aandacht aan het coachen en adviseren van collega’s bij een groepsgerichte en een individuele aanpak en bij het vormgeven van een basisarrangement voor sociale competentie. Hierdoor wordt preventie van gedragsproblemen mogelijk. De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt. 

Inhoud

 • observeren, registeren en analyseren: kijken naar gedrag van leerlingen en leerkrachten
 • denken vanuit onderwijsbehoeften
 • toegepaste leertheorie
 • toegepaste neuropsychologie (breinsleutels)
 • opbrengstgericht werken aan gedrag
 • sociale veiligheid
 • groepsdynamica
 • vaardigheden van leraren (Teach Like a Champion)
 • coachen van collega’s en intervisie
 • motiverende gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders

In de cursus wordt gewerkt met casussen vanuit de (eigen) praktijk. Met hetgeen u leert tijdens de cursus oefent u in uw eigen groep. Als eindopdracht stelt u een plan op voor uw school of groep.

Resultaat
Na deze cursus bent u in staat om collega’s te adviseren over het bevorderen van gewenst gedrag in de school. Daarbij overziet u het hele sociale onderwijsdomein en legt relaties tussen het basisarrangement en de aanpak van individueel probleemgedrag. 

 • U weet welk sociaal gedrag leerlingen nodig hebben om van het onderwijs te kunnen profiteren.
 • U weet hoe u gedrag op school kunt beïnvloeden.
 • U kunt zowel leerlingen als collega’s gericht observeren.
 • U kunt gedrag analyseren met behulp van een ABC-schema.
 • U weet hoe u leerlingen, collega’s en ouders kunt motiveren om nieuw gedrag te leren.
 • U weet hoe u uw pedagogisch handelen kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw leerlingen
 • U begrijpt het 4D-model en kunt het inzetten bij het werken om planmatig te werken aan gedrag met behulp van arrangementen.
 • U kent de principes van intervisie en coachen en kunt deze toepassen.
 • U kunt een plan maken om de functie van gedragsspecialist op uw school op de verschillende niveaus in te voeren.
 • U reflecteert op uw professionele handelen vanuit wat u (in deze cursus) leert.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste. 
 • De cursus is post-hbo; van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde Pabo-opleiding hebben.
 • Na de negen bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: u bent minimaal tachtig procent aanwezig bij de bijeenkomsten, u heeft de huiswerkopdrachten naar behoren uitgevoerd en u heeft een eigen plan geschreven en gepresenteerd.
 • Bij de opdrachten hoort ook het bestuderen van literatuur. Na inschrijving ontvangt u informatie over de literatuur die u zelf moet aanschaffen (maximaal € 170,-).
 • Er zijn verdiepingstrajecten voor cursisten die de Basiscursus Gedragsspecialist afgerond hebben of een master SEN gevolgd hebben. Eén voor deelnemers uit het primair onderwijs, één voor deelnemers uit het s(b)o.
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio.  

Reacties eerdere cursisten
‘De cursus heeft ons veel inspiratie opgeleverd voor het werken op school. De cursusleiders werken echt vanuit de praktijk. Door hun energieke aanpak hebben ze ons goed weten te motiveren.’ 
‘Een fantastische en inspirerende cursus waar ik heel veel geleerd heb. De aangeboden thema's waren allemaal nuttig en praktijkgericht.’
‘De cursus heeft mij veel kracht, inzicht en kennis gegeven. Een zeer interessante en goed verzorgde cursus.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Negen bijeenkomsten van zesenhalf uur

Studiebelasting
200 SBU
Inschrijfformulier 
Data en plaats schooljaar 2019-2020
S4450 Rotterdam: dinsdag 8 oktober, 5 november, 10 december 2019, 14 januari, 11 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni 2020

Tijd
09.30-16.00 uur

Kosten
€ 2.899,- per deelnemer, inclusief lunch en de boeken Gedrag is een vak en Gedag is een signaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Esther van Efferen 
e.vanefferen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

De cursus heeft ons veel inspiratie opgeleverd voor het werken op school. De cursusleiders werken echt vanuit de praktijk en hebben ons door hun energieke aanpak bijzonder goed weten te motiveren.

Tamara Greveling, leerkracht school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Alphons Laudy, Amsterdam

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599