sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame school (S4820)

Inspiratieworkshop

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Schoolteams die zoeken naar een effectieve aanpak binnen de school met betrekking tot sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Waar gaat de workshop over?
Het doel van De Vreedzame School is het scheppen van een pedagogisch klimaat in de school waarbij de leerlingen zich opstellen als actieve democratische burgers. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het klimaat in de klas en op school. De leerlingen leren allerlei vaardigheden binnen het sociaal-emotionele domein, die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Deze kennismakingsworkshop is ter oriëntatie op het project De Vreedzame school. U kunt na deze kennismaking beslissen of het project De Vreedzame school een project is waarmee u met uw school verder wilt gaan. Als u inderdaad een invoeringstraject voor uw school of scholen kiest, kunt u daar apart afspraken over maken op offertebasis.

Datum schooljaar 2019-2020
Deze workshop wordt niet ingepland in ons open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Informatie
cursusbureau@cedgroep.nl
Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599