sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Breinsleutels - Het jonge kind kov (S4152)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Waarom leren kinderen beter als je ze direct vertelt wat ze goed hebben gedaan? Waarom is het zo belangrijk dat je vragen stelt? Wat is het belang van het herhalen van informatie? Deze cursus geeft het antwoord op deze en talloze andere vragen.
Deze cursus is gebaseerd op het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind, dat werd geschreven voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2). De auteurs leggen aan de hand van kennis over het brein en leren uit wat er in de bovenkamer van jonge kinderen gebeurt als je informatie vaak herhaalt, meteen gerichte feedback geeft en vragen stelt. Breinsleutels – Het jonge kind is een toegankelijk doe-boek met korte teksten, vragen, opdrachten en uitwerkingen.

​I
nhoud
In de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan bod:

 • de ontwikkeling van het brein
 • functies die ons gedrag beïnvloeden
 • Breinsleutels
 • belang van spel
 • activiteiten die het jonge brein stimuleren
 • toepassen van Breinsleutels in de praktijk

Resultaat

 • U heeft basale kennis van het lerende brein.
 • U weet hoe belangrijk spel is voor de ontwikkeling van het jonge kind.
 • U weet hoe Breinsleutels invloed uitoefenen op de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • U kunt deze vaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat activiteiten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van hele jonge kinderen.
 • U kunt theoretische kennis over de werking van het brein toepassen in praktijksituaties.

Wat u verder nog moet weten...
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus huiswerkopdrachten maken en/of uitvoeren. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
13 SBU
 Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 10 maart, 7 april, 19 mei 2020

Tijd
09.30-12.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 545,- per deelnemer, inclusief de uitgave: Breinsleutels – Het jonge kind en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Anke Oomens
a.oomens@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599