Breinsleutels - Het jonge kind (kov)

IKCA DANS 396

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kun je ermee in de groep? Door te begrijpen wat er tijdens de interactie in het brein van de kinderen gebeurt, kan je je handelen beter afstemmen op dat wat ze op dat moment nodig hebben.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kun je ermee in de groep? Door te begrijpen wat er tijdens de interactie in het brein van de kinderen gebeurt, kan je je handelen beter afstemmen op dat wat ze op dat moment nodig hebben.

Deze cursus is gebaseerd op het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2). De auteurs leggen aan de hand van kennis over het brein en leren uit, wat er gebeurt in de bovenkamer van jonge kinderen als je informatie vaak herhaalt, als je meteen gerichte feedback geeft en als je vragen stelt. Het is een boek met korte teksten en veel doe-dingen voor jezelf: vragen, opdrachten en uitwerkingen. In de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan bod.

Inhoud

 • brein en leren
 • functies die ons gedrag beïnvloeden
 • breinsleutels
 • belang van spel
 • toepassen van Breinsleutels in de praktijk

Resultaat

 • Je hebt basale kennis van het lerende brein.
 • Je weet hoe belangrijk spel is voor de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Je weet hoe Breinsleutels invloed uitoefenen op de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Je kunt deze vaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat activiteiten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van hele jonge kinderen.
 • Je kunt theoretische kennis over de werking van het brein toepassen in praktijksituaties.

Extra informatie

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus huiswerkopdracht maken en/of uitvoeren.
 • Het boek Breinsleutels - Het jonge kind krijg je de eerste bijeenkomst uitgereikt.

K0304/S4152

x