sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Babyspecialist kov (S8470)

Voor wie is de cursus bedoeld?  
Pedagogisch medewerkers kov
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Werkt u met babys? Dan is deze cursus voor geknipt! Alle ontwikkelingsdomein komen aan bod, zoals de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke-motorische ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingsdomeinen zoomen we in op één van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en grenzen bieden, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties. U leert een rijke speel-leeromgeving voor baby’s te creëren. U leert de baby’s gericht te stimuleren in activiteiten en plezier te hebben in een veilige omgeving. U stemt dit af op het dagritme en het individuele slaap-waakritme van de baby. Daarnaast komt ook het mentorschap, de rol van ouders en gesprekken met ouders aan de orde ten behoeve van het afstemmen op de ontwikkeling en welbevinden van de baby.
Volgens de wet IKK moeten alle pedagogisch medewerkers die in de babyopvang werken een scholing over het werken met 0-jarigen” hebben gevolgd voor 2023.

Inhoud

 • kom in beweging: zintuigelijke- en motorische ontwikkeling en rijke speel-leeromgeving
 • praten met baby’s: focus op de brede ontwikkeling, kansen grijpen en creëren
 • baby’s volgen in hun ontwikkeling: met speciale aandacht bij het gericht werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Babybrein: hoe werkt het; invloed van het brein op gedrag; ontwikkelingskenmerken van baby’s; stress bij baby’s en de invloed op het brein
 • Ouders als partners: gevraagd en ongevraagd informatie en advies geven aan ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van de baby; praktijkvoorbeelden; oefenen van de interactievaardigheden
 • babyspecialist: reflecteren op eigen handelen en vaardigheden waarbij de pm’er laat zien dat zij een 0-jarige op een respectvolle manier kan verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby.

Resultaat

 • U heeft uw kennis over de ontwikkeling van baby’s geactualiseerd en verdiept.
 • U weet welke interactievaardigheden u kunt benutten in het contact met baby’s.
 • U weet hoe u de ontwikkeling van baby’s op de verschillende domeinen kunt stimuleren.
 • U heeft u geoefend met en bent vaardig geworden in het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s op de verschillende domeinen.
 • U weet hoe u het gevoel van veiligheid en welbevinden van een baby kunt bevorderen.
 • U kent de behoeften van jonge kinderen en bent op de hoogte van activiteiten die de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren.
 • U heeft geoefend met het inspelen op behoeften van jonge kinderen.
 • U kent de interactievaardigheden die communicatie en partnerschap met ouders bevorderen.
 • U heeft uw interactievaardigheden geoefend en bent vaardiger geworden in het op het juiste moment toepassen van deze vaardigheden.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij deze training hoort het boekje Samen spelen met baby’s. U krijgt dit op de eerst bijeenkomst uitgereikt.
 • Deze cursus wordt deze zomer ter goedkeuring aangeboden aan het FCB. 
 • Wellicht is de cursus Kiekeboe ook interessant voor u.
 • Voor groepen kunt u deze cursus ook op offertebasis inkopen voor uw organisatie.

Aantal cursusbijeenkomsten
Zes bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
30 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020 
Vrijdag 24 januari, 14 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni 2020

Tijd
9.30-12.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 995,- per deelnemer, inclusief boek Samen spelen met baby's en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599