Babyspecialist

BEELD 233

Volgens de wet IKK moeten alle pedagogisch medewerkers die in de babyopvang werken een scholing over het werken met 0-jarigen hebben gevolgd voor 2025. Werk je met baby’s? Dan is deze cursus geknipt voor jou!

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Volgens de wet IKK moeten alle pedagogisch medewerkers die in de babyopvang werken een scholing over het werken met 0-jarigen hebben gevolgd voor 2025. Werk je met baby’s? Dan is deze cursus geknipt voor jou!

Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod, zoals de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke en motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingsdomeinen zoomen we steeds in op één van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en grenzen bieden, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.

Je leert een rijke speel-leeromgeving voor baby’s te creëren. Je leert de baby’s gericht te stimuleren in activiteiten en plezier te hebben in een veilige omgeving. Je stemt dit af op het dagritme en het individuele slaap-waakritme van de baby. Daarnaast komt ook het mentorschap, de rol van ouders en gesprekken met ouders aan de orde ten behoeve van het afstemmen op de ontwikkeling en het welbevinden van de baby.

Inhoud

 • kom in beweging: zintuigelijke- en motorische ontwikkeling en rijke speel-leeromgeving
 • praten met baby’s: focus op de brede ontwikkeling, kansen grijpen en creëren
 • baby’s volgen in hun ontwikkeling: met speciale aandacht bij het gericht werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling
 • babybrein: hoe werkt het; invloed van het brein op gedrag; ontwikkelingskenmerken van baby’s; de invloed van stress op het babybrein
 • ouders als partners: gevraagd en ongevraagd informatie en advies geven aan ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van de baby; praktijkvoorbeelden; oefenen van de interactievaardigheden
 • babyspecialist: reflecteren op eigen handelen en vaardigheden, waarbij de pm’er laat zien dat zij een 0-jarige op een respectvolle manier kan verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby

Resultaat

 • Je hebt je kennis over de ontwikkeling van baby’s geactualiseerd en verdiept.
 • Je weet welke interactievaardigheden je kunt benutten in het contact met baby’s.
 • Je weet hoe je de ontwikkeling van baby’s op de verschillende domeinen kunt stimuleren.
 • Je hebt geoefend met en bent vaardig geworden in het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s op de verschillende domeinen.
 • Je weet hoe je het gevoel van veiligheid en welbevinden van een baby kunt bevorderen.
 • Je kent de behoeften van jonge kinderen en bent op de hoogte van activiteiten die de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren.
 • Je hebt geoefend met het inspelen op behoeften van jonge kinderen.
 • Je kent de interactievaardigheden die communicatie en partnerschap met ouders bevorderen.
 • Je hebt je interactievaardigheden geoefend en bent vaardiger geworden in het op het juiste moment toepassen van deze vaardigheden.

Extra informatie

 • Bij deze cursus hoort het boekje Samen spelen met baby’s. Je krijgt dit op de eerste bijeenkomst uitgereikt.
 • Deze cursus is geaccrediteerd door brancheorganisatie FCB.

Blended

De cursus Babyspecialist is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

K0202/S8470

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1
x