Verdiepingstraining Sil op school (po)

Sil

De basistraining voor het hele team kan worden uitgebreid met modules en groepsbezoeken wanneer de leerkrachten zich verder willen bekwamen of meer verdieping willen op bepaalde onderwerpen voor jullie school. Ook is het mogelijk om met deze training op te gaan voor vve-certificering.

De basistraining voor het hele team kan worden uitgebreid met modules en groepsbezoeken wanneer de leerkrachten zich verder willen bekwamen of meer verdieping willen op bepaalde onderwerpen voor jullie school. Ook is het mogelijk om met deze training op te gaan voor vve-certificering.

Er zijn verschillende modules mogelijk:

 • Een rijke speel- en leeromgeving, spelen in hoeken
 • Stimuleren sociale vaardigheden en zelfstandigheid
 • Spelend leren en spel verrijken
 • Didactisch lesmodel
 • Leerlijnen en didactiek
 • Taalonderwijs: woordenschatdidactiek, pijlers taalonderwijs, interactief voorlezen
 • Het volgen van de ontwikkeling en het afstemmen van de activiteiten op de ontwikkeling
 • Hanteren handpoppen Sil en Lis
 • Ouderparticipatie

De modules van de Basistraining bieden wij ook op maat aan.

'De leerkrachten zijn beter in staat hun aanbod af te stemmen op de groep en op de individuele leerlingen. Dit heeft de kwaliteitszorg op onze school verhoogd.'

Reactie deelnemer

Sil op school biedt...

 • een groot aantal thema’s digitaal beschikbaar
 • ieder jaar 3 nieuwe thema’s online
 • een themamap met 6 vaste thema’s voor 2 jaar, gekoppeld aan het jaarritme
 • een materialendoos, met algemene materialen zoals de hoekkaarten en woordkaarten bij de thema's uit de themamap
 • 6 prentenboeken, aansluitend bij de thema’s in de themamap

Tijdsinvestering per deelnemer

 • Basistraining Aan de slag met Sil op school: 4 bijeenkomsten van 3,5 uur met tussentijdse groepsbezoeken per deelnemer.
 • Training Sil op school op maat: afhankelijk van je keuze of wat er uit de Quickscan komt.

Doelgroep

 • Leerkrachten die met Sil op school werken en zich verder willen bekwamen op bepaalde onderwerpen.
 • Leerkrachten die willen opgaan voor vve-certificering volgen een uitgebreid traject. Zij krijgen eerst de Quickscan en op basis daarvan wordt een plan op maat gemaakt (inclusief groepsbezoeken).

Meer informatie? Kijk op www.silopschool.nl.

P1040

 • Sil
 • Teamtraining
 • x