Basistraining Sil op school (po)

Silen Lispoppen

Met begeleiding haal je meer uit Sil op school! Je krijgt praktische tips over het gebruik van het programma. Je leert hoe je er zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk mee kunt werken en hoe je accenten kunt leggen die passen bij je eigen klassensituatie.

Met begeleiding haal je meer uit Sil op school! Je krijgt praktische tips over het gebruik van het programma. Je leert hoe je er zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk mee kunt werken en hoe je accenten kunt leggen die passen bij je eigen klassensituatie.

Het implementatietraject bestaat uit een basistraining met 4 modules en 2 groepsbezoeken. Jullie worden bekwaam met de inhoud en organisatie van het programma Sil op school, zodat het onderwijs van de groepen 1 en 2 op jullie school kwalitatief verrijkt wordt. Jouw leerkrachtvaardigheden, zoals spelbegeleiding en pedagogische en didactische interactievaardigheden worden door de groepsbezoeken versterkt. Ook verwerken jullie Sil op school in het beredeneerde aanbod en het groepsplan.

Aan het einde van deze training:

  • kun je werken met het digitale programma Sil op school
  • ken je de achtergronden en opzet van het programma
  • ken je de doorgaande lijn binnen de voorschool, naar groep 3 en verder
  • beschik je over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met differentiatie op drie niveaus (basis, verdiept en intensief) dat voldoet aan de SLO-doelen voor taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek
  • weet je hoe je de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werk je opbrengstgericht aan hun ontwikkeling

Doelgroep

De basistraining is bedoeld voor vve-gecertificeerde leerkrachten en voor leerkrachten die níet opgaan voor vve-certificering.

De modules


Module 1: Inhoud van Sil op school

In deze module focussen we op achterliggende ideeën van Sil, bijvoorbeeld de didactiek, spel, doorgaande lijn en aanbod op drie niveaus. Aan de orde komen twee onderdelen van het onderwijsaanbod, namelijk doelen en leerstofaanbod.


Module 2: Organisatie Sil op school

Deze module gaat in op de organisatie van Sil. We behandelen de onderdelen: leertijd, planning en groepsmanagement.


Module 3: Leerkrachtvaardigheden

In deze module staat het educatief en didactisch handelen centraal. Ook het instructiemodel en coöperatieve werkvormen komen aan bod.

Module 4: Groepsplan en opbrengstgericht werken

In deze module blikken we terug op het onderwijsaanbod en maak je je groepsplan voor je eigen school af. Aan het einde van de training heb je dus een compleet onderwijsaanbod op drie niveaus voor kleuters.

Tijdsinvestering per deelnemer

De tijdsinvestering bedraagt 4 bijeenkomsten van 3 uur en 2 tussentijdse groepsbezoeken per deelnemer.

'De groepsbezoeken waren heel waardevol. Hierdoor heb ik mij snel ontwikkeld in hoe ik de kinderen in hun spel en in de hoeken kan begeleiden.'

Reactie deelnemer

Meer informatie? Kijk op www.silopschool.nl.

P1022

  • Logo sil op school
  • Teamtraining
  • x