sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Interne begeleiding, po (S5100)

Voor wie is de basiscursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
Wil je je specialiseren tot intern begeleider? In deze cursus van acht hele dagen maak je kennis met alle aspecten van de interne begeleiding. Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel ruimte voor reflectie op je taken als ib’er. Alle opdrachten zijn gericht op en bruikbaar in je dagelijkse praktijk. Alle onderwerpen worden benaderd vanuit de visie dat je leerkrachten kunt begeleiden en coachen op het stuk waar zij verantwoordelijk voor zijn. In de cursus houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van jouw school. Je rondt deze basiscursus af met een aantal opdrachten waaronder een analyse van opbrengsten.

Inhoud

 • Planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling

 • De beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken

 • Sociale competentie en gedrag 

 • Gespreksvoering met collega's

 • Leiden van groeps- en leerlingbespreking 

 • Omgaan met weerstanden

 • Kwaliteitzorgstructuur

Resultaat

 • Je kent de kenmerken van interne begeleiding op verschillende niveaus.

 • Je weet hoe je begeleidende gesprekken moet voeren.

 • Je weet hoe er planmatig gewerkt kan worden aan diverse vakgebieden.

 • Je bent bekend met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar, je kent de bijbehorende beoordelingsinstrumenten, kunt de data hiervan analyseren en interventies formuleren.

 • Je bent bekend met de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs, je kent je eigen taken op dat gebied en hebt voorbeelden van de zorg die geboden kan worden aan leerlingen met problemen.

 • Je bent in staat een opbrengstgerichte groepsbespreking voor te zitten.

 • Je bent in staat een goede data analyse te maken op basis van de beïnvloedbare onderwijskenmerken.

Extra informatie

 • De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep, waarin het cursusmateriaal staat en je je opdrachten maakt.

 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding of opleiding remedial teaching is een vereiste.

Reacties eerdere cursisten

‘Ik heb veel geleerd van deze praktische cursus.’
‘Met deze cursus heb ik afgelopen jaar de ib-taken op school kunnen uitvoeren.’

Aantal cursusbijeenkomsten

Acht bijeenkomsten van zes uur

Belastinguren
126 SBU

Inschrijfformulier 
Data en plaats schooljaar 2019-2020
Utrecht: maandag 4 november, 9 december 2019, 20 januari, 10 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 22 juni 2020 Tijd: 10.00-16.00 uur

Data schooljaar 2020-2021
Den Haag: najaar 2020 (informatie volgt)


Kosten
€ 2.699,-  per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599