sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Interne begeleiding, po (S5100)

Voor wie is de basiscursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Wilt u zich specialiseren tot intern begeleider? In deze cursus van acht hele dagen maakt u kennis met alle aspecten van de interne begeleiding. Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel ruimte voor reflectie op uw taken als ib’er. In de cursus houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van uw school. U rondt deze basiscursus af met het maken van een ontwikkelingsplan voor uw eigen school en een groepsplan. De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt.

Inhoud

 • planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, NT2, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • de beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken
 • planmatig werken 
 • sociaal-emotionele ontwikkeling en de bijbehorende handelingsplanning
 • gespreksvoering met collega's
 • leiden van groeps- en leerlingbespreking 
 • leiden van vergaderingen
 • omgaan met weerstanden
 • meerjarige planning van de zorgstructuur
 • individuele plannen en groepsplannen

Resultaat

 • U kent de kenmerken van interne begeleiding op verschillende niveaus.
 • U weet hoe u begeleidende gesprekken moet voeren.
 • U weet hoe u een vergadering moet leiden.
 • U weet hoe er planmatig gewerkt kan worden aan diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, NT2, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling).
 • U bent bekend met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar, u kent de bijbehorende beoordelingsinstrumenten, kan de data hiervan analyseren en interventies formuleren in de vorm van een handelingsplan.
 • U weet hoe u planmatig kunt werken aan lezen, rekenen, taal, NT2, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • U bent bekend met de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs, u kent uw eigen taken op dat gebied en heeft voorbeelden van de zorg die geboden kan worden aan leerlingen met problemen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten.  
 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding of opleiding remedial teaching is een vereiste.
 • Aan het eind van de cursus wordt een deelnemerscertificaat voor nascholing van de CED-Groep uitgereikt. Daarvoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u heeft ten minste tachtig procent van de bijeenkomsten bijgewoond en de opdrachten voldoende uitgevoerd (dit laatste ter beoordeling door de cursusleider).

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb veel geleerd van deze praktische cursus.’
‘Met deze cursus heb ik afgelopen jaar de ib-taken op school kunnen uitvoeren.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Acht bijeenkomsten van zes uur

Belastinguren
126 SBU

Inschrijfformulier 
Data en plaats schooljaar 2019-2020
S5100A Rotterdam: VOL 29 oktober, 3 december 2019, 21 januari, *10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en 16 juni 2020
*De cursus vindt plaats op dinsdagen met als uitzondering 10 februari; dit is een maandag.
(Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt, u kunt zich voor deze locatie niet meer inschrijven.)

S5100B Utrecht: maandag 4 november, 9 december 2019, 20 januari, 10 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 22 juni 2020

 
Tijd
10.00 -16.00 uur

Kosten
€ 2.699,-  per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599