sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Gedragsspecialist vo (S4455)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Lesgeven aan pubers en adolescenten: leuk en lastig! Als de lastige kant de overhand krijgt, kan het helpen om meer te weten over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Of om hulp te zoeken bij een gedragsspecialist op school. De Basiscursus Gedragsspecialist biedt praktisch toepasbare kennis van mogelijke oorzaken van probleemgedrag, de gedragsleer en de motivatietheorie. Het analyseren van probleemgedrag van leerlingen en het vertalen van deze analyse in een aanpak die leidt tot positief gedrag, nemen een belangrijke plaats in. Na de cursus is de gedragsspecialist in staat collega’s te adviseren en te begeleiden bij een individuele en groepsgerichte aanpak. De cursus is in principe geschikt voor alle docenten.

Cursusinhoud

 • toegepaste gedragsleer en motivatieleer
 • psychopathologie en probleemgedrag
 • basisaanpak voor gedrag
 • observeren, registeren en analyseren: gedrag van leerlingen en docenten
 • werken vanuit onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig om te leren?
 • het brein en gedrag
 • vaardigheden van docenten (Teach Like a Champion)
 • gesprekstechnieken: gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders
 • intervisie en begeleiden van collega’s
Doel van de cursus
De cursist…
 • heeft kennis van de meest voorkomende gedragsproblemen en leerstoornissen
 • kan deze kennis tijdens observaties gebruiken, de gedragsproblemen onderkennen en deze vertalen naar onderwijsbehoeften
 • kan gesprekken voeren met leerling en ouders over de aanpak die een leerling nodig heft
 • ondersteunt docenten bij hun aanpak van leerlingen of groepen leerlingen
 • kan docenten ondersteunen bij het realiseren van Passend onderwijs in de klas

Wat u verder nog moet weten…

 • Bovenstaande cursusinhoud wordt behandeld in negen cursusdagen. Na elke cursusbijeenkomst zijn er huiswerkopdrachten, waarbij u het geleerde beproeft in uw eigen praktijk. Bij deze opdrachten hoort ook het bestuderen van literatuur. Daarnaast werkt u aan een casus vanuit uw eigen praktijk. Als eindwerkstuk maakt u een presentatie voor uw team waarin u vertelt wat u heeft geleerd, hoe u het geleerde in praktijk gaat brengen en wat men van u als (beginnend) gedragspecialist kan verwachten..
 • Na de cursus wordt een CED-nascholingscertificaat uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten, voldoende uitvoeren van de huiswerkopdrachten.
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 
Studiebelasting
130 SBU
Inschrijfformulier
Data, locatie schooljaar 2018-2019
Informatie volgt.

Kosten
€ 2.870,- per deelnemer, inclusief lunches

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Maarten Jiskoot
m.jiskoot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599