sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag op de kaart in het vo (S4458)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten en mentoren vo

Waar gaat de cursus over?
Veel scholen zijn bezig vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Dit heeft een flinke impact op scholen:

 • Voor onderwijszorgprofessionals is er een toenemende noodzaak om handelingsgericht te werken. 
 • Van docenten wordt verwacht dat ze differentiëren vanwege de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Denk aan leerlingen met een gedrags- of leerstoornis. 
 • Teams zijn samen verantwoordelijkheid voor de signalering en de aanpak van gedragsproblematiek.

Veel scholen hebben ook nog met andere uitdagingen te maken, zoals binnendringende straatcultuur, leerlingen met orde- en/of gezagsproblemen, toename van telefoongebruik (social media en cyberpesten). De cursus Gedrag op de kaart biedt hiervoor een passende aanpak.

Inhoud
De cursus gaat in op verschillende processen die het gedrag van leerlingen beïnvloeden. We beschrijven het gedrag concreet, vertalen het naar onderwijsbehoeften en bespreken welke invloed u erop kunt uitoefenen. Aan de orde komen onder meer:

 • Ontwikkeling van jongeren en stoornissen
  Wat is een normale en wat is een afwijkende ontwikkeling? Wat zijn veelvoorkomende leer- en gedragsstoornissen? 
 • Passend onderwijs en zorgstructuur
  Wat is uw rol binnen passend onderwijs en de huidige zorgstructuur? 
 • Groepsdynamica en democratisch burgerschap
  Welke groepsdynamische fases maakt een klas door en hoe speelt u hier goed op in? Hoe kunt u democratische principes toepassen in de lessituatie?
 • Invloed maatschappelijke ontwikkelingen op gedrag en klassenmanagement
  Hoe kunt u rekening houden met culturele diversiteit? Welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen op het gedrag van leerlingen? Hoe kunt u het leerlinggedrag in samenwerking met ouders positief beïnvloeden?
 • Casuïstiek en intervisie.

Resultaat

 • U herkent de onderwijsbehoeften van leerlingen met een afwijkend gedragspatroon en u kunt uw handelen hier adequaat op afstemmen.
 • U weet hoe u invloed uitoefent op het gedrag in de klas.
 • U weet hoe u effectief samenwerkt binnen de huidige zorgstructuur van uw school.

Aantal bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in ons aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Maarten Jiskoot
m.jiskoot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599