sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Omgaan met moeilijke klassen in het vo (S4595)

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Docenten, mentoren en teamleiders vo

Waar gaat de cursus over?

Soms heeft u er alles aan gedaan om een goede les te geven: de les is voorbereid, het doel is helder, de opdrachten zijn activerend en aansprekend, maar toch wil het niet lukken. Leerlingen letten niet op, zijn bezig met andere dingen en met elkaar en u moet vaker dan u lief is waarschuwen. Uw enthousiasme voor het lesgeven zakt langzamerhand weg. Soms lijkt het erop of er klassen zijn die gewoon lastig zijn. Wat kunt u als docent doen om goed les te geven in een moeilijke klas?

 
Inhoud
De cursus gaat in op verschillende processen die een rol spelen bij een moeilijke klas en de invloed die u daar zelf op heeft. U krijgt handreikingen om het gedrag in beeld te brengen, te analyseren en aan te pakken. Aan de orde komt onder meer:
 • groepsvorming
  Hoe ontstaat een groep, welke fasen doorloopt een groep en welke rollen zijn er in een groep?
 • pedagogisch handelen
  Hoe kunt u uw pedagogisch handelen versterken? Waardoor gaan leerlingen wel aan de slag en werken ze mee? Wat is uw rol en invloed als docent daarop?
 • klassenmanagement
  Hoe kunt u voldoen aan de behoefte aan autonomie van de leerlingen, zonder de regie uit handen te geven? Hoe kunt u bijdragen aan een positief leerklimaat?
 • interactie
  Hoe wordt u zich bewust van uw eigen interactie met leerlingen en het effect daarvan op de klas? Hoe versterkt u uw interactieve vaardigheden in een moeilijke klas?

Resultaat

 • U kunt uw klas kritisch observeren en de patronen die ten grondslag liggen aan het gedrag van de leerlingen in beeld brengen.
 • U weet hoe u invloed kunt uitoefenen op het gedrag in de klas, en wat daarin de rol is van klassenmanagement, pedagogisch handelen en interactie.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus wordt binnenkort ter validering aangeboden aan Lerarenregister.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drieënhalf uur

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 595,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Albert de Bruijn
a.debruijn@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599