sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Newswise

Newswise is aanvullend lesmateriaal voor begrijpend lezen met aandacht voor woordenschat, bedoeld voor het vak Engels als moderne vreemde taal. De aanpak van Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, dat inmiddels op veel scholen in Nederland wordt ingezet.

Iedere twee weken
Newswise verschijnt tweewekelijks en biedt op drie verschillende niveaus (A1, A2 en B1 van het CEF) een informatieve tekst aan de hand van een (semi-)actueel internationaal onderwerp, geschreven door een native speaker. Het gebruik van actuele teksten motiveert de leerlingen tot lezen.

Evidence based
Bij de teksten worden opdrachten ontwikkeld die gericht zijn op het aanleren van vijf 'evidence based' leesstrategieën, te weten:
- voorspellen
- relaties en verwijswoorden
- ophelderen van onduidelijkheden
- vragen stellen
- samenvatten

Stappenplan
Tijdens het lezen van de tekst maken de leerlingen gebruik van een stappenplan, de Step-by-step Reading Guide, waarin deze leesstrategieën verwerkt zijn. In al het materiaal wordt de doeltaal Engels als voertaal gehanteerd.

Doelgroep
Newswise is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.

Kosten

Met een licentie Newswise krijgen scholen een jaar lang toegang tot de website van Newswise. Op de website is al het materiaal, op alle niveaus te vinden. De prijs van een licentie Newswise is gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van een schoollocatie. Kijk op de website voor informatie en de speciale introductieprijzen.

Interesse?
Neem nu een gratis proeflicentie en probeer Newswise 2 maanden gratis uit.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in Newswise? Het is altijd mogelijk om een gratis vrijblijvende periode van twee maanden aan te vragen. Mail voor meer informatie over Newswise naar: newswise@cedgroep.nl.

 

Direct contact

Marianne Molendijk

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599