sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs

Kan een leerling door problemen op het gebied van zelfregulatie onvoldoende tot leren komen? De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Het gebruik van de lijst sluit aan op het opbrengstgericht werken in 4D:
 
Data: Aan de hand van 17 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren kan komen.
Duiden: Wanneer het niveau van zelfregulatie duidelijk is, is het mogelijk de onderwijsbehoeften van een leerling te formuleren.
Doelen: In een (intensief) onderwijs-zorgarrangement worden de doelen beschreven.
Doen: De handleiding van de ZO! biedt praktische handelingssuggesties die aansluiten op de onderwijsbehoeften.

Begeleiding
Een school kan begeleiding krijgen bij de implementatie en het gebruik van de ZO! in het onderwijs. Mail voor meer informatie naar Jeroen Meijboom, j.meijboom@cedgroep.nl

Downloads
• ZO! Observatielijst en scoringsformulier in Excel
• Inkijkexemplaar handleiding ZO! (pdf) (U kunt de volledige handleiding per mail aanvragen bij t.wally@cedgroep.nl)
• Factsheet ZO! (pdf)

Artikelen
Lees artikel 'Van observeren naar stimuleren', Kind & Adolescent Praktijk, maart 2017 
Lees artikel 'Waar staat de leerling en waar werken we naar toe?', KlasseApart, oktober 2017

Direct contact

Jeroen Meijboom

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599