LANDJE DOCENTEN 272

PO-Raad Congres

Wij zijn aanwezig tijdens het PO-Raad Congres op 10 juni in Nijkerk en staan u ter beschikking met allerlei informatie over kansengelijkheid in het onderwijs.

Over gelijke kansen

Kansengelijkheid is onze missie. Bijdragen aan gelijke kansen voor ieder kind is wat ons iedere dag weer drijft. Dat doen we met programma’s rondom Burgerschap, Datagestuurd werken en Goud Onderwijs.

Project Goud Onderwijs

Een perspectief op een goede toekomst voor ieder kind. Het kan écht. Uncommon Schools in achterstandswijken in Amerika behalen al jaren opmerkelijke uitstroomresultaten. De CED-Groep omarmt de beproefde methode en ontwikkelde Goud Onderwijs, samen met een aantal krachtige partners. Goud Onderwijs trapt de strijd tegen kansenongelijkheid af op zeven scholen in Rotterdam, met een methode die is gebaseerd op de succesformule van de Uncommon schools. De Erasmus Universiteit onderzoekt de resultaten gedurende de driejarige pilot. Rotterdams Goud staat voor excellent onderwijs, bevlogen leerkrachten met plezier in hun werk, een duidelijke gedragscultuur en hogere uitstroomniveaus.

Leer meer over gedragscultuur, instructie geven, keuzes in curriculum, data gestuurd werken en teachtechnieken en bied ook iedere leerling gelijke kansen.

Subsidie voor kansengelijkheid in het onderwijs verbreed

Er is een wijziging van het Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs (KGIHO) gepubliceerd.

Het doel van het beleidskader is het ondersteunen van gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van aanvullend en bovenschools onderwijsaanbod ter bevordering van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Scholen komen alleen voor subsidie in aanmerking indien zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de gemeente waar zij zijn gevestigd en zij zich hebben aangesloten bij de GKA.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 100.000 per subsidieaanvraag voor het intensiveren van reeds bestaande GKA-samenwerkingsverbanden en maximaal € 100.000 per subsidieaanvraag voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wilt u meer weten over hoe de CED-Groep uw school kan helpen bij de subsidieaanvraag of andere programma’s ten behoeve van kansengelijkheid, bezoek ons bij het PO-Raad Congres op 10 juni.

Wilt u meer lezen over Goud Onderwijs?

Lees het artikel 'Goud Onderwijs pakt kansenongelijkheid aan’
x