Gorep5 363

Weg met achterstanden: vakantiescholen

Het kabinet stelt aanzienlijke subsidies beschikbaar waarmee scholen de opgelopen onderwijsachterstanden kunnen wegwerken. Hoe gaat uw school dit aanpakken? Wat werkt, en wat is écht nodig?

Wat werkt?
Uit onderzoek blijkt dat onderwijs in vakanties absoluut helpt om vaardigheden te behouden en achterstanden in te lopen. Dit geldt met name voor taal- en rekenonderwijs. De CED-Groep werkt met een aantal beproefde methodes, die we graag inzetten om ieder kind de kans te geven het beste uit zichzelf te halen. Onze onderwijsadviseurs staan klaar om hierbij te ondersteunen.

Achterstand in beeld
Heeft u goed zicht op de exacte achterstanden? Welke kinderen hebben extra ondersteuning nodig en wat precies? Met Opbrengstgericht werken in 4D (Data, Duiden, Doelen, Doen) doorgrondt u snel uw onderwijsdata, waarna u gerichte doelen kunt stellen. Op die manier haalt u het maximale uit de ondersteuning en dus uit ieder kind. Bent u nog niet vertrouwd met deze werkwijze? Neem dan contact op voor meer informatie.

Vakantiescholen: een mooie menukaart
Er staat een aantrekkelijk menu voor u klaar, vol actueel en bewezen effectief onderwijsaanbod. Dit standaardpakket is volledig beschikbaar voor € 1000 per school, gedurende 6 maanden, tot 31-12-20. Dit betekent dat u het aanbod in de zomervakantie, maar ook in de herfst- en kerstvakantie kunt gebruiken.

 • Intake
  Een onderwijsadviseur gaat met u na wat nu de leernoodzaak op uw school is, informeert u over de opzet van de vakantieschool en adviseert over een optimaal gebruik van de menukaart. Wat is het niveau van de leerlingen, welke accenten zijn belangrijk? U vult van tevoren een intakeformulier in.
 • Nieuwsbegrip
  1. Actuele lessen, speciaal voor de vakantieschool. Bekend, vertrouwd en hooggewaardeerd door leerlingen en leraren.
  2. Licentie Nieuwsrekenen: remediërende lessen voor context-rekenen. Deze thema’s zijn afgestemd op de onderwerpen van de Nieuwsbegriplessen.
  3. Licentie Newswise: recent ontwikkelde lessen voor begrijpend lezen in het Engels.
 • Vreedzaam
  Een lesbrief als handreiking voor de professional, gericht op een positieve vakantieschool en op participatie van leerlingen. Hoe motiveert u de leerlingen? Hoe stimuleert u de persoonlijke ontwikkeling?
 • Voor Nieuwkomerskinderen
  Lessen in het po, met per les digitale ondersteuning (presenterlessen)
 • Sil op school
  Drie inspirerende thema’s voor alle ontwikkelingsgebieden van kleuters, bijvoorbeeld passend bij de zomer en winterperiode.


Wat is écht nodig?

In het adviesgesprek met een onderwijsadviseur maakt u een passende selectie voor uw school. Heeft u daarvoor voldoende zicht op de onderwijsachterstanden? Een uitgebreide analyse is natuurlijk mogelijk (zie: 'Buiten de kaart'). Met de beproefde werkwijze Opbrengstgericht werken in 4D kunnen we met behulp van onderwijsdata snel en volledig in beeld brengen wat er nu écht nodig is. Welke doelen stelt u voor de vakantieschool, passend bij de ambitie? Welke leerlingen hebben het zwaar gehad en welke interventies passen bij hun behoefte? Hoe kunt u een duurzaam resultaat bereiken, waardoor de leerlingen tot hun recht komen in de groep?

Buiten de kaart

Naast het standaardpakket kunnen we tegen een meerprijs nog veel meer voor u betekenen

 • Uitgebreide analyse van leerachterstanden en een keuze in te behalen leerdoelen.
 • Adviesgesprekken over de organisatie van de vakantieschool.
 • Versterken van pedagogische en didactische kwaliteiten van de vrijwilligers, door middel van begeleiding via gesprekken of observaties (digitaal of ter plaatse).
 • Lespakket Mijn Stad: Handleiding en werkboeken op drie niveaus, voor taal, rekenen, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder werkboek van 240 bladzijden kost € 30 en is geschikt om mee te werken in de drie vakanties. Het lespakket is gebaseerd op de aanpak van Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen.
 • Licentie Sil op school; keuze uit zo’n 25 thema’s beschikbaar.

Contact

Primair onderwijs:

Wilt u meer weten over ons vakantieaanbod, of ondersteuning bij de subsidieaanvraag? Neem dan nu contact op met Carla van Doornen.

C.vanDoornen@cedgroep.nl
06-13252548

Speciaal onderwijs:

Wilt u meer weten over ons vakantieaanbod, of ondersteuning bij de subsidieaanvraag? Neem dan nu contact op met Hanke Geurts.

H.Geurts@cedgroep.nl
06-38242635

x