LANDJE 5 OTTERS 170

Het Nationaal Programma Onderwijs, wat is er al bekend?

Hoe kunnen we jonge kinderen, leerlingen en studenten kansen bieden op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ook na corona?

In februari werd bekend dat het kabinet komt met een onderwijsbreed steunprogramma: het Nationaal Programma Onderwijs. Er wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd in plannen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Het plan is verdeeld over drie jaar. Wat is er al bekend over het Nationaal Programma Onderwijs? Wij zochten het uit.

Ondersteuning voor leerling en leraar
Er komt meer ondersteuning voor leerlingen en studenten die het moeilijk hebben (gehad) door de schoolsluiting en de huidige maatregelen. Het onderwijs op afstand heeft bij veel leerlingen gezorgd voor gevoelens van stress en eenzaamheid. Minister Van Engelshoven geeft aan dat intensievere begeleiding kan helpen om de druk te verlagen die zij mogelijk voelen. Ook voor leraren is het geen makkelijke tijd geweest. Daarom wordt er in het Nationaal Programma Onderwijs opnieuw geïnvesteerd in onderwijsondersteunend personeel, zodat de werkdruk van leraren kan worden verlaagd.

Gelijke kansen
De voorgenomen maatregelen in het Nationaal Programma Onderwijs zijn gericht op het herstellen en ontwikkelen van het onderwijs en op het inhalen en compenseren van eventuele vertragingen. De jongste generaties moeten dezelfde kansen krijgen als generaties die zonder pandemie naar school gingen, stelt minister Slob. Zo wordt scholen gevraagd om de komende zomer gratis bijles te geven aan leerlingen die dat willen en nodig hebben. Een andere optie zijn brede brugklassen, bijvoorbeeld vmbo/havo. Leerlingen hebben dan langer de tijd om te kijken waar ze het best op hun plek zitten. Met deze maatregelen uit het Nationaal Programma Onderwijs werk je aan kansengelijkheid.

Hoe werkt het Nationaal Programma Onderwijs?
Komend schooljaar ontvangen basisscholen gemiddeld 180.000 euro per school. De middelbare scholen krijgen gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel risicoleerlingen krijgen in verhouding meer geld. Op basis van een schoolscan bepaalt de school hoe de middelen worden ingezet. Zij kunnen zij kiezen uit een menukaart met bewezen effectieve interventies.

Meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs vind je in ons themadossier.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de plannen in het Nationaal Onderwijs Programma en wat de CED-Groep hierin kan betekenen? Via onze nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

BB072

Jonge kind

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Anja de Rooij

Groep5 398

Primair onderwijs

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Carla van Doornen

BB 699

Speciaal onderwijs

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Hanke Geurts

TB 572

VO / MBO

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Karin Snoodijk

x