VO 999 416

Next level Engelse les, mét subsidie (po en vo)

Wil je meer gedifferentieerd werken met Engels, het plezier en de motivatie bij leerlingen vergroten en hogere leeropbrengsten halen? Maak dan gebruik van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs en van ons vernieuwde aanbod op Engels. We begeleiden je zowel bij het aanvragen van de subsidie als bij het vervolgtraject. Let op: er zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar voor aankomend schooljaar.

Jongeren groeien op in een meertalige en multiculturele samenleving. Goede beheersing van meerdere talen leerlingen geeft leerlingen een stevigere positie op de (internationale) arbeidsmarkt. Het Engels neemt daarin als omgangstaal een belangrijke plaats in. Hoe kun je het Engels onderwijs laten aansluiten bij het niveau van de individuele leerling, zodat die gemotiveerd en betrokken blijft?

Differentiëren: een aandachtspunt
De verschillen tussen leerlingen zijn overduidelijk. Toch wordt in veel Engelse lessen niet of nauwelijks gedifferentieerd lesgegeven. Om te kunnen omgaan met de verschillende niveaus in de klassen is het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de leerlingen. Dat is geen gemakkelijke taak.

Hoe ondersteunen we jouw school?
We helpen je om het Engels onderwijs krachtiger te organiseren. Een eerste stap naar een gedifferentieerde aanpak van het Engels taalonderwijs: gedetailleerd inzicht in de verschillende taalniveaus van de leerlingen. Dit inzicht is nodig op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarvoor zetten we de TOEFL-assessments in (Test of English as A Foreign Language).

'TOEFL-assessments geven gedetailleerd inzicht in de verschillende taalniveaus van de leerlingen.'

We trainen je schoolteam om:

  1. de data te kunnen verzamelen en duiden om vervolgens leerlingen in te delen in de juiste niveaugroep
  2. mee te denken bij de interventies die volgen op het duiden van de data en deze planmatig en structureel in het onderwijs in te bedden

‘Elk kind neemt plaats in het lokaal dat aan zijn niveaugroep is toegewezen. Door het op deze manier te organiseren, sluiten de inhoud en het niveau aan bij het niveau van de kinderen. Dit verhoogt de leerwinst en het plezier!’

Bernardien Nijhof, directeur obs Stedeke

Wat levert dit op voor mijn school?

Als school ben je beter in staat om elke leerling een zo groot mogelijke progressie te laten maken. Hierdoor ervaart iedere leerling succes, waardoor de motivatie voor het vak Engels enorm stijgt. Het aansluiten bij de juiste niveaus en bij de belangstelling van leerlingen heeft een groot effect op het plezier in leren én op de resultaten. De groei die de leerlingen behalen is groot. Door toetsing in te zetten voorafgaand aan leren, krijgt de leerkracht gedetailleerde informatie over de groep die hij voor zich heeft. Dit stelt hem in staat om te differentiëren in aanbod en niveau, zowel op groeps- als leerlingniveau. Win-win-win dus.

check

Differentiëren in aanbod en niveau

check

Grote groei bij leerlingen

check

Meer motivatie door succes

Motivatie verhogen
Het is duidelijk: differentiatie is van groot belang voor de motivatie, prestaties en het plezier van leerlingen. Ook aansluiten bij de belangstelling van individuele leerlingen en autonomie geven verhogen de motivatie. En omdat elke leerling in staat wordt gesteld om maximaal te groeien, levert het ook nog hogere gemiddelde prestaties op én ontstaat een internationaal gerichte houding.

“Kinderen houden nu van Engels lezen. Ik moest een paar keer een nieuwe set boeken bestellen!

Nadine Scherphof, directeur obs Brookschole

Subsidie beschikbaar
Er is subsidie van het Rijk beschikbaar voor deze aanpak. Deze subsidie is bedoeld om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. We helpen je graag bij het doen van deze aanvraag.

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar engels@cedgroep.nl. We nemen dan vrijblijvend contact met je op. We bespreken dan de mogelijkheden voor jouw school. Ook nemen we door hoe we je kunnen ontzorgen bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Geef je snel op, want er zijn slechts 10 plekken beschikbaar.

Meer informatie

x