IKCA dreumes 242

Nieuwe map Vreedzaam voor de kinderopvang!

Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Maak kennis met de nieuwe map Vreedzaam voor de kinderopvang. Deze map biedt nieuwe praktische handvatten en activiteiten die goed aansluiten bij de behoeften van de kinderopvang, voorscholen, scholen en integrale kindcentra (IKC).

Bij Vreedzaam streven we naar actieve en betrokken kinderen in een veilige omgeving. Een plek waar kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, professionals en ouders zich veilig voelen. Dit bevordert de gezondheid, veerkracht en prestaties. Onderzoek toont aan dat afwijzing hetzelfde effect kan hebben als fysieke pijn. Een veilig en positief klimaat is dus essentieel voor de betrokkenheid van de kinderen. Benieuwd?

Wat is nieuw? Een overzicht


Een doorgaande en integrale lijn

 • Met de herziene map wordt een doorgaande lijn gecreëerd tussen kinderopvang of voorschool met de school of binnen een IKC. Dit zorgt voor een sterke pedagogische lijn
 • Het programma De Vreedzame kinderopvang biedt goede combinatiemogelijkheden met verschillende VVE-programma's en geeft verdieping op het gebied van de sociaal-emotionele competenties van jonge kinderen.
 • Er is een naadloze integratie met de mappen Vreedzaam voor PO en GO.

Praktisch en concreet

 • De opzet en inhouden zijn overzichtelijker gemaakt, waardoor je gemakkelijk kunt navigeren en de benodigde informatie kunt vinden.
 • De vernieuwde map biedt een scala aan concrete activiteiten die eenvoudig in de praktijk kunnen worden toegepast voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
 • We introduceren 4 kernactiviteiten, waarna je vrij bent om verschillende keuzeactiviteiten te kiezen die passen bij de behoeften van jouw groep kinderen.
 • De activiteiten worden aangeboden met behulp van de handpoppen Aap & Tijger, diverse prentenboeken en kunnen verwerkt worden in thematische activiteiten in spel en in kleine en grote groepsactiviteiten.
 • Er zijn uitgewerkte ouderactiviteiten beschikbaar, waarmee je de betrokkenheid van ouders kunt vergroten en de leerervaring thuis kunt versterken.

(Nieuwe) doelen en inzichten

 • De map is zorgvuldig ontwikkeld met de specifieke behoeften van de kinderopvang in gedachten en biedt een koppeling met de 4 pedagogische doelen.
 • Het programma sluit naadloos aan op de inhoudskaarten van het SLO. De opgestelde doelen in de map zijn aangepast, onder andere aan de recent opgestelde doelen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters in de prefase.
 • Het recent beschreven ‘Waardenkader Kinderopvang’ is meegenomen in de ethische basis van het programma.
Vreedzaam aangepaste map kinderopvang

Implementatie en begeleiding

 • Naast het aanschaffen van de map, wordt er een implementatietraject gestart waarbij een Vreedzame trainer begeleiding biedt om het programma succesvol te integreren.
 • Tijdens verschillende trainingsmomenten en groepsbezoeken worden de uitgangspunten en activiteiten concreet en praktisch toegelicht, zodat ze effectief kunnen worden toegepast.
 • De geactualiseerde kijkwijzers voor de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers vormen een waardevolle ondersteuning om het programma duurzaam te borgen in de dagelijkse praktijk.

Doorgaande ontwikkeling

 • Er komt digitale ondersteuning met actueel nieuws, artikelen, aanvullende materialen en nieuwe activiteiten.
 • Bovendien wordt het aanbod uitgebreid met een nieuw katern specifiek gericht op BSO (verwacht zomer 2024), waardoor het programma nog beter aansluit bij de behoeften van de kinderopvangorganisatie.

Interesse?

De map is nu te bestellen in de webwinkel
Bekijken
x