Taalweek

Gemeente Gorinchem zet in op taal voor gelijke kansen

De gemeente Gorinchem zet in op Gelijke Kansen Beleid vanuit het Integraal Sociaal Beleid. Eén van de speerpunten is taal als verbinder voor gelijke kansen. Een goede taalvaardigheid is namelijk van groot belang om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom staat taal, met aandacht voor gelijke kansen voor elk kind en het voorkomen van onderwijsachterstanden, hoog op de agenda in Gorinchem. Taal is van onschatbare waarde gedurende het hele leven, vanaf de geboorte tot aan volwassenheid.

Gorinchem is een gemeente met bijna 39.000 inwoners, en met in een aantal wijken een fors risico op onderwijsachterstanden. Het gemiddelde in Nederland is 15%, in Gorinchem is het gemiddelde 17%. Maar in een aantal wijken zijn uitschieters te zien van 20, 30, 40 en 47%. In deze wijken wil de gemeente meer gericht ongelijk investeren voor gelijke kansen.

Nieuwe werkgroep brengt Taallijn van -9 maanden tot 12 jaar in kaart

Het afgelopen jaar is een werkgroep bezig geweest om de Taallijn -9 maanden tot 12 jaar in kaart te brengen. Deze werkgroep bestond uit de pilot Versterkte Taal, CED-Groep, vertegenwoordigers uit onderwijs en kinderopvang en de bibliotheek. Er is verbinding gezocht met de andere betrokkenen bij deze leeftijdsgroep, zoals de JGZ, Samenwerkingsverbanden PO, gastouders en verloskundigen. Aandacht voor taalontwikkeling is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten, maar ook van de gemeente, verloskundigen, huisartsen, GGD en de bibliotheek. Alle betrokken partijen spelen samen een grote rol om ervoor te zorgen dat kinderen vanaf de geboorte gelijke kansen krijgen.

De vraag die centraal stond in de werkgroep was: welke activiteiten zouden er moeten zijn voor een goede taalstimulering? Daarvoor is in kaart gebracht welk aanbod er al was, hoe dit op elkaar afgestemd was en wat er nog ontbrak. Hieruit zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen, zoals investeren in de taalontwikkeling bij kinderen vanaf -9 maanden en het ontwikkelen van de taallijn +12 jaar.

Een gemeentebreed initiatief om taalonderwijs te benadrukken

Om de aandacht voor en het belang van taal ook gemeentebreed op de kaart te zetten, is in de nationale voorleesweek de eerste ‘Taalweek Gorinchem’ in het leven geroepen, met daarin de Taaldag voor professionals. Tijdens de Taalweek was er niet alleen aandacht voor het jonge kind en het basisonderwijs, maar ook voor de doorgaande lijn vanaf 12 jaar, naar het voortgezet onderwijs. Er waren verschillende activiteiten voor alle doelgroepen, waaronder natuurlijk ook de ouders!

Een geslaagde eerste Taaldag brengt onderwijsprofessionals samen

Op dinsdag 23 januari vond een succesvolle eerste 'Taaldag' plaats in Gorinchem. De Taaldag werd geopend door wethouder Onderwijs Attie Mager. Bijna honderd onderwijsprofessionals en professionals rondom het jonge kind ontmoetten elkaar in de Hipper in Gorinchem tijdens een uniek symposium voor professionals in en rondom Gorinchem, waar het belang van taal centraal stond. Er waren verschillende presentaties over Taalschatten - taalverwerving in de eerste 1000 dagen - leereffecten van digitale prentenboeken, vakgericht taalonderwijs in het VO, het belang van lezende leerkrachten en de kans van moedertalen in het onderwijs. Ook een afvaardiging van de Gorcumse Literatuurprijs was aanwezig. En natuurlijk was er tijd om kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het voorkomen van onderwijsachterstanden in jouw gemeente, neem dan contact op met: a.derooij@cedgroep.nl / e.arkesteijn@cedgroep.nl

Links:
Taal is OK

Beleidsondersteuning Gemeenten

Taalgericht vakonderwijs

x