BB 580

Burgerschap goed geregeld, met begeleiding

‘Als ik burgerschap goed op de kaart wil zetten, dan heb ik daar begeleiding bij nodig.’ Aan het woord is Jan van Zandwijk, directeur van obs Prinses Margriet in Julianadorp. Het bestuursbezoek van de inspectie in 2022 was heel positief en alle medewerkers binnen de stichting waren trots op de resultaten. Alles ging goed. Behalve het burgerschapsonderwijs.

Dit was voor Meerwerf Basisscholen het signaal om ook burgerschap goed op de kaart te zetten. Inmiddels kijkt de school ook voor burgerschap met vertrouwen uit naar het volgende inspectiebezoek. Wat is er veranderd?

Op naar een passend plan
Obs Prinses Margriet is een openbare school, met een gemiddelde schoolweging. ‘Aan burgerschap gerelateerde problemen zijn er gelukkig weinig op onze school,’ vertelt Jan. ‘We spanden ons natuurlijk wel in voor burgerschapsonderwijs, maar het bezoek van de inspectie maakte duidelijk: het kan en moet beter. Jan-Abel Bolten van de CED-Groep heeft ons geholpen aan een prachtig beleidsplan, dat helemaal past bij onze school en waar we mee voor de dag kunnen komen.’

Visievorming met het team
Het eerste wat Jan-Abel van de CED-Groep deed, was het organiseren van een aantal teambijeenkomsten. Jan: ‘In deze bijeenkomsten ging het hele team aan de slag met vragen als: wat doen we al? Wat willen we onze leerlingen nu precies meegeven? Wat is daarvoor nodig? Dit resulteerde in een heldere visie op burgerschapsonderwijs, gevolgd door duidelijke doelen.’ Over de begeleiding van Jan-Abel is Jan zeer te spreken. ‘Hij is enthousiast, stelt de juiste vragen en had leuke werkvormen. Zo kwamen we tot draagvlak in het team om gericht te gaan werken aan het dekken van de kerndoelen.’

‘We hebben nu een prachtig beleidsplan, dat helemaal past bij onze school en waar we mee voor de dag kunnen komen.’

Jan van Zandwijk, directeur Meerwerf basisschool Prinses Margriet, Julianadorp

Van aanbod naar evaluatie
Als de doelen helder zijn, volgt de vraag: welk aanbod past hierbij? De school is tot een uitgekiende mix van methodes en pedagogisch-didactische aanpakken gekomen, die in het beleidsplan is vastgelegd. ‘Met Vreedzaam hadden we al een mooie basis,’ zegt Jan. ‘Om actiever te werken aan democratische besluitvorming hebben we de klassenvergaderingen nieuw leven ingeblazen. Ook zetten we een leerlingenraad op. Alles wat we inzetten, evalueren we. De manier van evalueren en de evaluatiemomenten zijn ook allemaal in het beleidsplan vastgelegd. Ons hele burgerschapsonderwijs is daardoor goed geborgd. Ik ben heel tevreden.'

‘We evalueren alles wat we inzetten. Ons hele burgerschapsonderwijs is goed geborgd.’

Jan van Zandwijk, directeur Meerwerf basisschool Prinses Margriet, Julianadorp

De sleutel: werk doelgericht
Jan-Abel begrijpt wat scholen doormaken. Hij ondersteunt veel scholen bij het vormgeven van het burgerschapsonderwijs. ‘We doen al zoveel, hoor ik dan vaak. Het is natuurlijk heel frustrerend als de inspanningen niet het gewenste resultaat geven. De nieuwe kerndoelen geven gelukkig meer richting. Maar ook dan is het zaak om eerst vast te stellen: wat moeten we nu precies doen met onze leerlingen? In het inspectiekader staat: formuleer je onderwijs vanuit je eigen schoolcontext en visie. Het begint echt met die visie. Alleen dan kun je doelgericht werken aan burgerschapsonderwijs.’

Wil je ook begeleiding bij het vormgeven van doelgericht burgerschapsonderwijs? We kunnen je op verschillende manieren ondersteunen.

Ondersteuning bij burgerschapsonderwijs

Ontdek de mogelijkheden
Ik wil meer weten
x