BB 733

Nu ook Vreedzaam voor de BSO

In de buitenschoolse opvang spelen kinderen in groepsverband. Ontspannen na een schooldag, nieuwe activiteiten en spellen leren kennen en vrij spelen met vrienden; de BSO is dé setting waarin kinderen hun sociale en emotionele vaardigheden kunnen oefenen. Een veilige en positieve sfeer in de groep is hierbij van groot belang.

Met het programma Vreedzaam voor de BSO investeer je op een praktische manier in de sociaal emotionele ontwikkeling. Je werkt met elkaar aan een fijne groep waarin kinderen om elkaar geven, samen spelen, voor elkaar opkomen en zich veilig voelen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor dit positieve klimaat in hun groep.

Een compleet programma

Vreedzaam voor de BSO sluit naadloos aan bij het programma Vreedzame school en is een aanvulling op Vreedzaam voor de kinderopvang (KDV). De Vreedzame principes dienen als onderlegger voor alle professionals. In Vreedzaam voor de BSO zijn die principes uitgewerkt in een werkwijze die past bij de praktijk van de buitenschoolse opvang. Met activiteiten die op wisselende momenten en in wisselende groepssamenstellling uitgevoerd kunnen worden en met routines die gemakkelijk in te passen zijn in een BSO-middag.

Werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie

Met de komst van Vreedzaam voor de BSO, kun je als opvang en onderwijs vanuit 1 gezamenlijke pedagogische visie werken. Wat de doorgaande lijn versterkt en zorgt voor een soepele overgang. Een kind weet: hier gelden dezelfde grondregels en word ik in dezelfde taal aangesproken. Conflicten los ik hier op dezelfde manier op en ook hier word ik gezien en gehoord.

Het katern Vreedzaam voor de BSO bestaat net als de Vreedzame school uit 6 Blokken:

  1. We horen bij elkaar
  2. We lossen conflicten zelf op
  3. We hebben oor voor elkaar
  4. We hebben hart voor elkaar
  5. We dragen allemaal een steentje bij
  6. We zijn allemaal anders

In ieder blok vind je passende activiteiten, suggesties voor routines en handelingsuggesties voor pedagogisch medewerkers. Je kunt met dit katern aan de slag in het najaar van 2024 september.

Implementatie en begeleiding

Om Vreedzaam te kunnen worden als BSO, volg je een implementatietraject, zodat je weet hoe je de vreedzame basisprincipes toepast in de groep en de activiteiten kunt inzetten.

Ook ontvang je coaching na een groepsbezoek van een van onze adviseurs en krijg je toegang tot een online domein waar je nog veel meer activiteiten en materialen vindt om in te zetten op de groep.


Wil je meer weten over Vreedzaam voor de BSO?

Laat je gegevens achter. Dan nemen we na de zomervakantie contact met je op.
x