LANDJE DOCENTEN 116

Analyse vakwerkplannen

  • Welke informatie hoort in een vakwerkplan?
  • In hoeverre zijn onze vakwerkplannen op orde?
  • Wat is in onze vakwerkplannen op orde en wat kan beter?

Stand van zaken vakwerkplannen?

Vakwerkplannen zijn er niet voor niets. Laat ze dus niet in de la verdwijnen, maar zorg dat ze gebruikt worden en helpen bij het geven van goed onderwijs. Wij ondersteunen je daarbij graag. We brengen in beeld wat de stand van zaken is van je vakwerkplannen, analyseren wat er goed gaat en wat beter kan, kijken of de vakwerkplannen in lijn zijn met het schoolplan en schoolbeleid en doen aanbevelingen. Onze analyse is ook uitstekend bruikbaar als voorbereiding op het inspectiebezoek.

“We willen dat het vakwerkplan een dynamisch document wordt, dat de basis vormt voor het handelen van de sectie en voor het onderwijs dat je met elkaar neerzet. De vaksecties moeten veel beter inzicht krijgen in de keuzes die ze maken en in wat ze doen.”

Petra Verhoef, onderwijsteamleider op Zuidermavo Rotterdam

Vakwerkplan op maat

Werken bij jullie de vaksecties vanuit hun vakwerkplan? We kunnen jullie ook helpen met het maken van een vakwerkplan format. Die kunnen jullie zelf aanvullen, verbeteren en borgen. Zo werk je samen planmatig aan onderwijsverbetering. Veel scholen gingen je voor!

Lees meer over Sterke vaksecties.

Logo in rondje

Aan de slag met vakwerkplannen?

Aan de slag met vakwerkplannen? Wil je jouw vakwerkplannen slim gebruiken? Of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x