VOLWASSENEN 271

Coaching voor docenten

  • Hoe ondersteunen we gericht de ontwikkeling van docenten?
  • Welke meerwaarde kan een externe coach hebben?

Het onderwijs op jouw school staat nooit stil. Je zoekt voortdurend naar mogelijkheden om het onderwijs beter te maken. Je zorgt dat het goed aansluit bij jullie leerlingpopulatie, nieuwe didactische en pedagogische inzichten, wettelijke eisen, en zo verder.

Op docenten kunnen de veranderingen een grote impact hebben. Misschien is de wens dat zij anders gaan lesgeven, hun rol verbreden of intensiever samenwerken met collega’s. Soms pakt een docent de beoogde verandering enthousiast en goed op, soms is er behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Een coach kan daarin een waardevolle rol spelen. De CED-Groep beschikt over ervaren, gecertificeerde coaches, die docenten helpen om de gewenste stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Maatwerk coaching
Een coachingstraject is altijd maatwerk. Startpunt is de hulpvraag van de docent. Die hulpvraag kan verband houden met de ontwikkeling die de school doormaakt of met persoonlijke ambitie van de docent. Onze coaches zijn vertrouwd met uiteenlopende coachingsmethodes- en technieken, bijvoorbeeld School Video Interactiebegeleiding (SVIB).

School Video Interactiebegeleiding (SVIB)
SVIB is in de laatste jaren uitgegroeid tot een veel toegepast, efficiënt en stimulerend middel om de pedagogische en didactische kwaliteiten van docenten te vergroten. SVIB maakt gebruik van video-opnames die coach en docent gezamenlijk op microniveau analyseren. SVIB gaat uit van de kracht van docenten en helpt hen om aanwezige kwaliteiten te versterken en uit te bouwen.

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd wat onze coaches voor jouw docenten kunnen betekenen? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x