TB 556

Gedrag en ondersteuning

Je wilt dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Of een leerling nu extra zorg nodig heeft of juist excelleert. De centrale vraag is: hoe speel je in op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen? Docenten zijn daarin vanzelfsprekend een belangrijke factor. Het is zaak dat zij over een adequaat gedragsrepertoire beschikken waarmee ze bijvoorbeeld storend gedrag kunnen kanaliseren. Daarnaast is het van grote waarde als er binnen de school duidelijke afspraken zijn gemaakt over het basisklimaat gedrag: welke afspraken zijn er op dat gebied én hoe handhaven we die? Ten slotte moet ook de ondersteuningsstructuur binnen de school op orde zijn. Wil je het handelingsrepertoire van docenten uitbreiden of verdiepen? Of wil je een sterk basisklimaat gedrag neerzetten? We werken graag samen een professionaliserings- of ondersteuningstraject uit, dat aansluit bij de situatie en behoeften van de school. Daarnaast kunnen we een rol spelen in het neerzetten van een stevige en transparante zorgstructuur. Zo zorgen we met elkaar dat leerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren en optimaal te presteren.

Advies en begeleiding

x