TB 874 UITSNEDE

Schoolbreed werken aan gedrag

  • Hoe zorgen we voor een positievere klassencultuur?
  • Hoe creëren en handhaven we een sterk basisklimaat gedrag?
  • Wat kunnen we doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

Heeft jouw school te maken met flinke uitdagingen op gedragsmatig gebied? Bijvoorbeeld omdat de straatcultuur de school binnendringt, meer leerlingen problemen hebben met gezag, orde of middelengebruiken? Of omdat er een meer leerlingen zijn met gedragsstoornissen, zoals ASS, depressie, (faal)angst, borderline, ODD of ADHD?

Ondersteuning voor individuele docenten en team

Docenten die geen grip krijgen op het gedrag van leerlingen, kunnen zich onvermogend en behoorlijk machteloos voelen. Dat vreet energie en zorgt voor stress. De CED-Groep ondersteunt individuele docenten en teams om gedrag en gedragspatronen in beeld te brengen, te analyseren en te interpreteren. We leren hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van leerlingen. Dat draagt bij aan een betere sfeer op school en zorgt ervoor dat iedereen prettiger kan werken. Niet alleen de leerlingen maar ook docenten en ondersteunend personeel.

Basisklimaat gedrag

Elke school heeft bepaalde gedragsregels, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld regels over het ophangen van jassen, gebruik van mobieltjes of ‘oortjes’, dragen van petjes, bij je hebben van alle spullen voor de les, te laat komen, noem maar op.
Iedereen binnen de school heeft er baat bij als er een goed basisklimaat gedrag is. Dat wil zeggen: er zijn duidelijke regels die alle docenten en het ondersteunende personeel op eenzelfde manier handhaven. Dat geeft duidelijkheid en rust, en het voorkomt onnodige discussies en strijd.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je schoolbreed werken aan gedrag of een helder basisklimaat gedrag neerzetten? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x