TB 874 UITSNEDE

Schoolbreed werken aan gedrag

  • Hoe zorgen we voor een positievere klassencultuur?
  • Wat kunnen we doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

Heeft jouw school te maken met flinke uitdagingen op gedragsmatig gebied? Bijvoorbeeld omdat de straatcultuur de school binnendringt, meer leerlingen problemen hebben met gezag, orde of middelengebruiken? Of omdat er een meer leerlingen zijn met gedragsstoornissen, zoals ASS, depressie, (faal)angst, borderline, ODD of ADHD?

Docenten die geen grip krijgen op het gedrag van leerlingen, kunnen zich onvermogend en behoorlijk machteloos voelen. Dat vreet energie en zorgt voor stress. De CED-Groep ondersteunt individuele docenten en teams om gedrag en gedragspatronen in beeld te brengen, te analyseren en te interpreteren. We leren hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van leerlingen. Dat draagt bij aan een betere sfeer op school en zorgt ervoor dat iedereen prettiger kan werken. Niet alleen de leerlingen maar ook docenten en ondersteunend personeel.

Passend Onderwijs2

Meer weten?

Wil je schoolbreed werken aan gedrag? We denken graag mee over een goede aanpak.

Direct contact

Cursussen